Droga w Zapałowie oficjalnie otwarta

W piątek, 9 grudnia w Zapałowie oficjalnie otwarta została droga powiatowa o długości 3,6 km na odcinku Surmaczówka-Zapałów.

 

Zakres robót obejmował m.in. odcinkowe frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie jej mieszanką mineralno-asfaltową oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni. Drogę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy. Wartość inwestycji wyniosła 3,6 mln zł, z czego udział Nadleśnictwa Jarosław to 1 mln 952 tys. zł, udział Powiatu Jarosławskiego – 908 tys. zł i Gminy Wiązownica – 908 tys. zł

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in.: Mieczysław Golba, senator RP, Tadeusz Chrzan, poseł na Sejm RP, Stanisław Kłopot, starosta jarosławski, Krzysztof Strent, wójt Gminy Wiązownica wraz z radnymi, Damian Rębacz, nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław. Obecni byli również: Mariusz Trojak, wicestarosta Powiatu Jarosławskiego, Marek Sobolewski oraz Marek Kisielewicz, członkowie Zarządu Powiatu, Józef Długoń i Andrzej Magdziak, radni powiatowi, Paweł Tworek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu wraz z pracownikami oraz Piotr Jarosz, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Dębicy. Drogę poświęcił ks. kan. Władysław Pieniążek, proboszcz parafii pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Zapałowie.

EK