Dotacja na stację uzdatniania wody

Zarząd Województwa Podkarpackiego przychylił się do wniosku Gminy Zarzecze i przyznał ponad milion złotych dotacji na rozbudowę stacji uzdatniania wody. Uchwałę o projektach zatwierdzonych do dofinansowania podjęto w maju, a 9 czerwca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Tomasz Bury, wójt Gminy Zarzecze przy

kontrasygnacie skarbnika gminy Zofii Wilk podpisali umowę dotacyjną.

Wartość przyznanego wsparcia wynosi 1 029 915 zł. Całkowita wartość realizacji zadania opiewa na kwotę 1.990.878 zł. Wkład finansowy Gminy wynosi 960.963 zł. Przetarg na rozbudowę stacji zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

erka