Dostępność urzędu nie taka oczywista

– Odmówiono mam wjazdu samochodem na płytę Rynku. Jak zatem osoba mająca problem z chodzeniem ma załatwić sprawy w urzędzie – pyta Czytelniczka. Urząd tłumaczy, że na wszystko są rozwiązania.

 

– Moja mama chciała wyrobić sobie dowód osobisty. Z racji tego, że ma duże kłopoty z poruszaniem się, chciałam wjechać samochodem na Rynek, by wysadzić ją bliżej wejścia do Ratusza. W tym celu kontaktowałam się z urzędem i zapytałam, czy mogę tak zrobić. Niestety odpowiedź była negatywa. Tak więc, zaparkowałam samochód na rogu ul. Sobieskiego i stamtąd prowadziłam mamę pieszo. Zanim dotarłyśmy do urzędu, upłynęło około czterdziestu minut. Mama jest w stanie przejść około 20 m, później musi odpocząć. Gdyby nie ławki ustawione w niewielkiej odległości od siebie, pewnie w ogóle byśmy tam nie dotarły – mówi pani Danuta, mieszkanka Jarosławia.

Pani Danuta zastania się, dlaczego nikt nie pomyślał o takich osobach jak jej mama. Przecież w urzędzie załatwia się różne sprawy i wiele osób może mieć problem z dostaniem się do urzędu.

– Czasami ktoś jest po jakimś urazie, bądź operacji, nie musi mieć od razu stwierdzonej niepełnosprawności i wówczas ma problem z dostaniem się do urzędu. Ważne sprawy powinno załatwiać się w miejscu, do którego można podjechać samochodem. Jeśli Ratusz nie jest takim miejscem, to może warto by pomyśleć o bardziej dostępnej lokalizacji – rozmyśla głośno pani Danuta.

Iga Kmiecik, rzecznik prasowy Burmistrza Miasta Jarosławia przypomina, że jeśli chodzi o wydanie dowodu osobistego, to w urzędzie obowiązuje procedura uzyskania dowodu osobistego przez osoby niepełnosprawne lub chore w miejscu ich zamieszkania. Z tego rozwiązania Czytelniczka i jej mama nie skorzystały.

– Mieszkańcy powiatu jarosławskiego, którzy nie mogą przyjść do urzędu osobiście z uwagi na niepełnosprawność lub chorobę, mogą skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia (nr telefonu 16 624 87 39 lub 16 624 87 84) i przedstawić swoją sytuację, a następnie umówić się na spotkanie z urzędnikiem w miejscu zamieszkania lub pobytu (na terenie powiatu jarosławskiego). Urzędnik przyjmujący zgłoszenie pojedzie do miejsca pobytu osoby zgłaszającej. Będzie wyposażony w specjalną mobilną stację służącą do wprowadzenia wniosku i pobrania odcisków palców – wyjaśnia I. Kmiecik.

Odbiór dowodu osobistego następuje w tym samym trybie. Dla osób przebywających poza terenem powiatu jarosławskiego dostępne są organy przyjmujące wnioski o wydanie dowodu osobistego w miejscu aktualnego pobytu. Ich adresy można znaleźć w Internecie.

 

Są przepisy regulujące

I. Kmiecik wyjaśnia również, że 24 października 2022 roku Burmistrz Miasta Jarosławia wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Jarosławia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Procedura określa sposób postępowania pracowników Urzędu Miasta Jarosławia wobec osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidomych, głuchych, czy słabo słyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, a także osób starszych i kobiet w ciąży.

– Wprawdzie wejścia do budynków urzędowych nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ale przy drzwiach prowadzących do budynków przy ul. Rynek 1 oraz ul. Rynek 6 zamontowane są na odpowiedniej wysokości dzwonki, którymi klient powiadamia pracownika urzędu o swojej obecności. Przed wejściami do tych budynków dostępne są również domofony – mówi I. Kmiecik.

Urząd, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zapewnia na wniosek osoby ze szczególnym potrzebami, komunikację w formie określonej we wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury). Wniosek można złożyć w kilku dostępnych formach, elektronicznie lub w formie tradycyjnej.

– Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze budynków urzędu, natomiast dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, na parterze budynku ratusza przy ul. Rynek 1 – nadmienia I. Kmiecik.

Wyżej wymienione zarządzenie szczegółowo określa sposoby i możliwości załatwiania spraw urzędowych przez osoby z poszczególnymi niepełnosprawnościami. Osoby takie są obsługiwane w pierwszej kolejności.

W jaki sposób można wjechać samochodem na Rynek?

Witold Ilić, komendant Straży Miejskiej wyjaśnia, że osoby z niepełnosprawnościami korzystające z transportu samochodowego powinny posiadać specjalną kartę, na podstawie której mogą wjechać na teren Rynku. Można się również w uzasadnionym przypadku zwrócić o wyrażenie zgody na wjazd na płytę Rynku do Grażyny Strzelec, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (Urząd Miasta Jarosławia – tel. 16-624-87-26). W innych przypadkach (nieudokumentowanych, czy nieuzgodnionych) Straż Miejska nie ma podstaw do wyrażenia zgody na wjazd na teren objęty zakazem ruchu, jest obligowana do podjęcia interwencji.

 

Rynek po remoncie stał się wizytówką miasta. Wyprowadzenie samochodów ze starówki niewątpliwe było dobrym pomysłem, do którego wszyscy zdążyli się już chyba przyzwyczaić. Niemniej jednak przypomnieć należy, że prace remontowe prowadzone były z myślą o mieszkańcach, dlatego ciężko jest pojąć dlaczego odmawia się wjazdu na Rynek osobie mającej problemy z poruszeniem się, a niekiedy zezwala się na wjazd osobom przybyłym na jakieś spotkania, które problemów z chodzeniem nie mają.

 

EK