Dostali laptopy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku uczestniczy w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie Ośrodek otrzymał od Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy – 5 laptopów wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 16 731,41 zł.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

– szkolenie pracownika GOK oraz w następujących obszarach tematycznych „Dziennikarstwo online” oraz „Bezpieczeństwo w sieci”,

– szkolenie dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat w zakresie „Dziennikarstwo online” oraz „Bezpieczeństwo w sieci” przez profesjonalnego trenera.

 

Działania realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.