Dom seniora w Czelatycach już funkcjonuje

Osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo z terenu gminy Rokietnica mogą już korzystać z Dziennego Domu „Senior+”. Swoje miejsce znalazło tam 15 seniorów.

 

Placówka oferuje wysokiej jakości usługi i aktywności z różnych dziedzin życia dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników programu. Seniorzy mogą korzystać m.in. z zajęć i warsztatów socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz aktywności ruchowej.

Dom Seniora w Czelatycach został utworzony w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+”, dzięki któremu Gmina Rokietnica pozyskała środki na remont i wyposażenie placówki. Koszt inwestycji wyniósł 335 tys. zł, z czego 267 tys. zł pozyskano w ramach dofinansowania.

– Jestem przekonany, że wiek dojrzały to zarówno czas refleksji, dzielenia się swoim doświadczeniem z młodszymi pokoleniami, jak i czas na zrobienie i poznanie tego, na co wcześniej nie było dogodnej okazji – mówi Witold Szajny, wójt gminy Rokietnica.

Dom seniora w Czelatycach to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy. W planach jest jednak utworzenie kolejnych.

Opr. EK, fot. UG