Dom, rodzina – moje miejsce na ziemi

Gminny konkurs Młodych Artystów pod hasłem „Dom, rodzina – moje miejsce na ziemi” rozstrzygnięty. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej w Kańczudze. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawowała Gazeta Jarosławska.

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów   klas I – VIII szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Kańczuga. – Zachęcał do refleksji nad wartością rodziny i domu rodzinnego. Umożliwił uczestnikom zaprezentowanie swoich talentów: poetyckich, plastycznych i muzycznych – mówili jego organizatorzy, którymi byli: Renata Blok, Magdalena Statek oraz Aleksander Fudali. Patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz Kańczugi Andrzeja Żygadło. Na konkurs wpłynęło w sumie 68 prac, w tym 16 wierszy, 37 prac plastycznych i 15 prezentacji piosenek. Spośród nich jury wyłoniło 14 laureatów i przyznało 6 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.

Uczniowie klas I-III

Laureaci:

Martyna Mnich, SP w Siedleczce (piosenka)

Amelia Zięba, SP w Kańczudze (piosenka)

Sebastian Żygadło, SP w Kańczudze (praca plastyczna)

Aleksander Mazur, SP w Siedleczce (wiersz)

 

Wyróżnienia:

Anna Homenda, SP w Sieteszy (piosenka)

Antonina Śliwa, SP w Kańczudze (praca plastyczna)

Weronika Kucza, SP w Kańczudze(praca plastyczna)

Uczniowie klas IV-VI

Laureaci:

Nikola Jakubek, SP w Siedleczce (piosenka)

Wiktoria Nawojska, SP w Sieteszy (piosenka)

Milena Pakuła, SP w Rączynie (praca plastyczna)

Natalia Szybiak, SP w Kańczudze (praca plastyczna)

Nikola Buryło, SP w Siedleczce (wiersz)

Dawid Pikuła, SP w Krzeczowicach (wiersz)

 

Wyróżnienie:

Klaudia Balawejder, SP w Łopuszce Wielkiej (piosenka)

Uczniowie klas VII-VIII

Laureaci:

Magdalena Bącal, SP w Sieteszy (piosenka)

Wiktoria Skóra, SP w Pantalowicach (wiersz i praca plastyczna)

Julia Żyła, SP w Kańczudze (wiersz)

 

Wyróżnienia:

Anna Statek, SP w Sieteszy (praca plastyczna)

Emilia Wiśniewska, SP w Kańczudze (praca plastyczna)

Hubert Zając, SP w Siedleczce (wiersz)

 

Opr. tst