Dołącz do projektu „Trenuj jak żołnierz”

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja Ministerstwa Obrony Narodowej zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

 

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji. W trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju. Zgłaszający może wybrać dowolną z nich. Na Podkarpaciu projekt realizują jednostki 21. Brygady Strzelców Podhalańskich:

6-7 maja i 6-19 sierpnia   –   16. batalion saperów z Niska,

13-14 maja i 16-29 lipca   –   14. dywizjon artylerii samobieżnej z Jarosławia.

 

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy w wysokości 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisać można się korzystając ze strony internetowej https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl/.

Dodatkowe informacje dostępne w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym w Jarosławiu pod nr tel. 261 165 209, 261 165 254.

opr. erka