Dołącz do akcji. Wesprzyj bezdomne zwierzęta

Magdalena Bojarska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i zagraniczni studenci przebywający w jarosławskiej Uczelni w ramach programu Erasmus+ zorganizowali charytatywną akcję na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Akcja rozpoczęła się 14 grudnia 2020 roku i potrwa do 31 marca br. Jest prowadzona na terenie marketu E.Leclerc i sklepów SPOŁEM w Jarosławiu.

 

Akcja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana.

– Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierane będą karma mokra i sucha dla psów i kotów, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać zimę – mówi M. Bojarska.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli.

– Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom – mówi M. Bojarska.

Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery – do czego gorąco zachęcają organizatorzy akcji.

– W imieniu zwierzaków bardzo prosimy o pomoc. Jeśli możesz dać dom, któremuś z podopiecznych schroniska – nie wahaj się. Jeżeli natomiast chciałbyś pomóc, ale nie masz możliwości fizycznego zaadoptowania zwierzaka – możesz zostać jego „wirtualnym opiekunem”. Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie – proszą organizatorzy akcji.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!

 

TP