Dodatkowe pieniądze dla powiatu

Dwa tygodnie po przyjęciu budżetu Powiatu Jarosławskiego konieczne było zwołanie kolejnej sesji, ponieważ dochody samorządu zwiększyły się dzięki dofinansowaniom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.

 

Radna Powiatu Jarosławskiej przyjęła, podczas zwołanej 28 stycznia sesji prowadzonej w trybie zdalnym, zwiększenie budżetu o 6 mln zł z pierwszego programu i 2 mln zł z drugiego projektu. Pieniądze z puli inwestycji lokalnych zostaną przeznaczone na kontynuację remontu przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego przy ulicy Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. Tam zaplanowano 3,5 mln zł. Dodatkowe fundusze zostaną także wykorzystane do dalszych prac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 2 mln zł zostanie przeznaczone na realizację systemu informacji.

Podczas sesji radni zapoznali się także z informacjami o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego powiatu jarosławskiego. Przyjęli także sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za ubiegły rok.

erka