Dobiegł końca remont Warsztatu Terapii Zajęciowej

Zakończył się trwający od września ubiegłego roku remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu.

 

– W 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu złożyło do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” – przypomina Stanisław Kłopot, starosta jarosławski. Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła wówczas 160 tys. złotych zł.

– Projekt dotyczył remontu i modernizacji części parteru jednej z placówek PSONI Koło w Jarosławiu, czyli właśnie Warsztatu Terapii Zajęciowej – mówi Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

– Liczba dorosłych osób niepełnosprawnych bezpośrednio korzystających z dofinansowania, wyniosła w przypadku realizacji tego projektu 50. uczestników – dodaje M. Kurpiel.

Prowadzone przez blisko dziewięć miesięcy prace obejmowały wymianę instalacji elektrycznej, remont i modernizację łazienek oraz poszerzenie korytarza. Do jednego poziomu wyrównano także posadzki, co ułatwi osobom niepełnosprawnym poruszanie się.

– Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym nastąpiła poprawa warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort – mówi Ewa Grabuś, kierownik placówki.

 

Opr. EK, fot. starostwo.