Na zakończenie festiwalu wystąpiła C.K. Kapela.

Dobiegł końca Jarosławski Festiwal Historyczny

W niedzielę, 2 października zakończył się trwający od 16 września Jarosławski Festiwal Historyczny „Trzy Bramy”, który obejmował w głównej mierze wykłady i warsztaty, choć nie było się też bez wydarzeń towarzyszących tj. wystawa plenerowa, koncert, a nawet spacer.

 

W sobotę, 1 października miłośników historii przywitał Przemysław Gęsiorski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, który opowiadał o „Secesji w Jarosławiu”. Secesja była ważnym, ale nie jedynym stylem architektonicznym, według którego wznoszono budynki w Jarosławiu na przełomie XIX i XX wieku. Bogato zdobione kamienice czynszowe, luksusowe wille czy eleganckie budynki o przeznaczeniu publicznym można było zobaczyć podczas spaceru „Śladami jarosławskiej secesji”.

Zofia Kostka-Bieńkowska z jarosławskiego muzeum wygłosiła prelekcję na temat „Właścicieli jarosławskich kamienic”, zaś zwieńczeniem wydarzenia był wykład prof. Mariana Wolskiego pt. „Życie według zasad. Formy współistnienia społecznego na przełomie XIX i XX wieku”. Natomiast w niedzielę, 2 października regionalista i pasjonat historii Jan Kuca w murach Wielkiej Izby kamienicy Marysieńki opowiadał o cmentarzach z okresu Wielkiej Wojny na jarosławskim Zasaniu. Na zakończenie festiwalu przed publicznością wystąpił Bartosz Gałązka oraz C.K. Kapela.

 

EK, fot. org.