Do COM trafi nowy rezonans magnetyczny

W drugiej połowie marca do jarosławskiego szpitala trafi nowy system rezonansu magnetycznego SIGNA Voyager 49H. Nowy sprzęt zastąpi wysłużone już urządzenie SIGNA Explorer.

 

Sprzęt został pozyskany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zgodnie z decyzją prezesa rady Ministrów z 2023 roku. Nowy aparat, którego koszt opiewa na kwotę 6 mln zł, zostanie dostarczony do jarosławskiego szpitala najprawdopodobniej już 20 marca. – Szczególne podziękowania kieruję w stronę Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana, który zabiegał w Ministerstwie o pozytywne rozpatrzenie wniosku – mówi Stanisław Kłopot, starosta jarosławski.

Co zatem stanie się z dotychczasowym urządzeniem, które w systemie dwuzmianowym eksploatowane jest w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu? O tym dyskutowano 23 stycznia, podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Rady Tomasz Kulesza dopytywał, czym podyktowana jest tak szybka decyzja o sprzedaży starego urządzenia. Sugerował, czy nie lepiej by było pozostawić posiadany sprzęt dla lepszego zabezpieczenia potrzeb pacjentów. – Nie wystawiałbym tego rezonansu na sprzedaż. Mógłby to być rezerwowy rezonans – mówił.

   Piotr Pochopień, dyrektor COM wyjaśnił, że nowy system rezonansu magnetycznego SIGNA Voyager 49H musi zostać zainstalowany w miejscu starego. Informował, że badania wykonywane rezonansem są planowe. Wyjaśnił, że z racji tego, że aparat ten działa codziennie, również w soboty i w niedziele od godz. 6 do 22, to jego dostępność dla pacjentów jest niemal natychmiastowa. – Oczywiście zawsze pojawia się problem z opisami, ponieważ liczba radiologów jest ograniczona i to jest problem, z którym borykamy się nie tylko my, ale i wszystkie szpitale – tłumaczył P. Pochopień.

Dyrektor COM odniósł się również do propozycji, pozostawienia starego aparatu. – Nie mamy czasu. Ostatecznym terminem na wstawienie nowego aparatu jest 28 marca. Aby to się mogło stać, musimy sprzedać i zdemontować stary rezonans magnetyczny, przygotować pracownie do instalacji i uruchomienia nowego – mówił dyrektor, przekonując, że rozbudowa szpitala na potrzeby ustawienia w nim starego urządzenia, które ulega awariom, nie miałaby sensu.

Obecny rezonans jest użytkowany już od 8 lat. Z reguły tego typu sprzęty dożywają 10-12 lat. – Ten nowy aparat, pomimo że ma takie samo natężenie pola 1,5 T, jest o wiele nowocześniejszym aparatem. Ma nowocześniejsze oprogramowanie i dużo lepiej obrazuje poszczególne części ciała. Ma też większy tunel – wymieniał jego zalety P. Pochopień. – Liczymy na to, że kwota, którą uzyskamy ze sprzedaży aparatu, pozwoli nam na sfinansowanie tych elementów, które są po naszej stronie – mówił.

Firma zewnętrzna wyceniła sprzęt na 430 tys. zł. Dyrekcja COM ma jednak nadzieję, że uda się uzyskać wyższą cenę.

 

Brać, czy nie brać?

Radny Andrzej Wysocki przypomniał z kolei historię zakupu aparatu. Zwrócił uwagę, że słowo „stary” jest nieadekwatnie używane w stosunku do posiadanego sprzętu, ponieważ na rynku spotkać można aparaty nawet 15-letnie. Zwrócił uwagę, że jedną z jego zalet jest możliwość badania serca dzieciom, a takich urządzeń w naszym województwie nie ma zbyt wiele. Do jego wypowiedzi odniósł się dyrektor COM, który przypomniał, że przekazany jeszcze decyzją premiera Mateusza Morawieckiego sprzęt test nieodpłatny i bezzwrotny, a także posiada 3-letnią gwarancję, gdzie zwykle wynosi ona 1 rok.

Trwającą przeszło dwa kwadranse dyskusję dotyczącą tego, czy przyjąć nowy aparat, czy też nie, zakończył starosta S. Kłopot, który przypomniał, że w 2015 r. również w miejsce 8-letniego aparatu został zainstalowany nowoczesny jak na tamte czasy aparat, czyli ten, o którym dziś mowa i procedura była podobna. Następnie głos zabrał T. Kulesza stwierdzając, że „darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda”. Jego zdaniem dyskusja nie powinna dotyczyć tego, czy przyjąć nowy aparat, tylko czy jest sens sprzedawać stary. Ostatecznie radni przystąpili do głosowania, gdzie 14 głosami za, 3 przeciw i 8 wstrzymującymi się, podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu systemu rezonansu magnetycznego SIGNA Explorer.

Uruchomienie nowego aparatu będzie trwało ok. 3 tygodni, dlatego COM czyni starania, aby na ten czas zabezpieczyć potrzeby pacjentów, poprzez wypożyczenie aparatu mobilnego.

 

EK