Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek z sekretarzem Mariuszem Pawlakiem i specjalistą ds. inwestycji Zbigniewem Szczepańskim omawiają kolejne plany inwestycyjne gminy.

Dla mieszkańców, nie dla urzędu

Koniec roku to dobry okres na planowanie zadań na najbliższe lata. W Gminie Gać, po oddaniu do użytku nowoczesnej oczyszczalni ścieków, nadchodzi czas na kolejne duże inwestycje, m.in. budowę nowej sieci wodociągowej.

 

Jednym z planów i jednocześnie marzeń wójt Gminy Gać, Grażyny Pieniążek, jest ukończenie do końca 2025 roku budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gać i Białoboki. Na oba zadania udało się pozyskać dofinansowania ze środków Polskiego Ładu. Szacunkowy koszt pierwszego z zadań wynosi ok. 10 mln zł (przy dofinansowaniu rzędu 9,5 mln zł), a drugiego – 5 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 4,7 mln zł. Inwestycje te są konieczne, bo jak tłumaczy wójt, istniejąca instalacja jest przestarzała, a same rury jeszcze azbestowo-cementowe. W każdej chwili może dojść do awarii.

To duże zadania, ale konieczne. Zdajemy sobie sprawę z obaw mieszkańców, ale dołożymy wszelkich starań, by podczas budowy wyrządzić jak najmniej szkód mieszkańcom, by jak najmniej odczuli utrudnienia związane z budową – wyjaśnia G. Pieniążek dodając, że większość prac będzie przebiegała po istniejącej trasie instalacji. Wszystko ma też być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami. Obecnie gmina jest na etapie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie ma być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

To jednak nie wszystko. Jest duża szansa, że uda się pozyskać 100% dofinansowania na budowę kanalizacji również w miejscowości Ostrów. Wniosek w tej sprawie Gmina Gać złożyła do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacunkowy koszt całkowity zadania to ok. 4 mln zł.

 

Kolejne inwestycje

Długo oczekiwana jest też kolejna z planowanych inwestycji. Chodzi o przebudowę ok. kilometrowego wąskiego odcinka drogi w miejscowości Gać. Oprócz poszerzenia drogi wykonane ma też zostać jej oświetlenie, powstanie chodnik i miejsca parkingowe. Zmodernizowane mają też zostać place zabaw. Na terenie sołectwa Mikulice powstać ma nowe miejsce o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, na które gmina otrzymała z trzeciej edycji Polskiego Ładu środki w wysokości 1 mln 960 tys. zł.

Polski Ład okazał się takim wiatrem w żagle dla naszej gminy. Możemy dzięki niemu myśleć o inwestycjach, na które nie mielibyśmy szans jako tak mała gmina – mówi wójt G. Pieniążek. Oba ostatnie zadania mają zostać zrealizowane w przyszłym roku.

Jak zapewniają władze gminy, wyżej wymienione inwestycje są potrzebne, a do ich realizacji konieczna jest wyrozumiałość i współpraca z obu stron.

Robimy to dla mieszkańców, nie dla urzędu – zapewnia na zakończenie G. Pieniążek.

 

MP