Debatowali o przyszłości

24 marca w Urzędzie Gminy Przeworsk odbyła się debata pt. ,,Podkarpackie rozmowy. Jaka jest przyszłość powiatu przeworskiego”. Organizatorem spotkania była Fundacja Misji Obywatelskiej na czele z jej prezesem, Adamem Porębą. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Przeworsk, Daniel Krawiec.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak, p.o. dziekana Wyższej Szkoły Społeczno – Gospodarczej w Przeworsku Waldemar Włoch, przedstawiciel Starostwa Powiatowego Mirosław Hajnosz, przedsiębiorca oraz Prezez OSP Urzejowice Rafał Sikora. Obecni byli również przedstawiciele ZUS, KRUS, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ARiMR, samorządowcy, pracownicy Urzędu Gminy Przeworsk i mieszkańcy powiatu przeworskiego. Podczas dyskusji skierowano pytania do przedstawicieli władzy, co się zmieniło w społeczności lokalnej i co chcieliby zmienić w przyszłości. Wśród poruszanych tematów były m.in. rolnictwo, szkolnictwo branżowe, gospodarka bieżąca, oraz pozyskiwanie funduszy unijnych dla rozwoju organizacji pozarządowych.

DB