Miłośnicy literatury spotkali się także na przeworskim Rynku.

Czytali „Ballady i romanse”

W sobotę, 3 września odbyła się 11. odsłona Narodowego Czytania – ogólnopolskiej akcji czytelniczej promującej arcydzieła literatury polskiej.

„Narodowe Czytanie” w Jarosławiu.

W tym roku odczytane zostały fragmenty „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, jednego z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Wyboru fragmentów tekstu tegorocznej lektury dokonała Anna Pawela.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Jarosławską odsłonę Narodowego Czytania patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta Jarosławia i Starosta Powiatu Jarosławskiego. We wspólnym czytaniu, które odbyło się na jarosławskim Rynku wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy miasta, młodzież szkolna, a także czytelnicy biblioteki. Interpretacje utworów przedstawili aktorzy teatru „Baccalaureus” i teatru „Kąt”.

Akcja „Narodowego Czytania” odbyła się w wielu polskich miejscowościach, zorganizowano ją także w wielu miejscach na terenie powiatu jarosławskiego, jak i przeworskiego, w tym m.in. na przeworskim czy kańczuckim Rynku.

 

EK, fot. org.