Czy zdążą z obwodnicą?

Budowa obwodnicy Przeworska to ważny temat dla mieszkańców miasta. Niektórzy z nich zastanawiają się, czy inwestycja zostanie oddana w terminie, bo jak na razie nie widzą, jakichkolwiek postępów w tej sprawie.

 

Przypomnijmy, że termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec września 2022 roku. Czy rzeczywiście nic się z nią nie dzieje? Jak informuje Aldona Gujda, specjalista ds. informacji publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, obecnie

trwa procedura weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, a kolejnym etapem będzie zawarcie umowy na realizację zadania z wybranym Wykonawcą.

23 grudnia 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert do przetargu pn. „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” etap I. Etap ten obejmuje swoim zakresem budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 od miejscowości Gwizdaj do Przeworska oraz przebudowę drogi na odcinku Przeworsk-Urzejowice – wyjaśnia Aldona Gujda, specjalista ds. informacji publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

DP