„Cudze chwalicie, powiatu jarosławskiego nie znacie”:  Kwatera Wielkiej Wojny w Bobrówce

Gromadząc materiały o wojennych cmentarzach w powiecie jarosławskim w 2002 roku, w Bobrówce spostrzegłem kilka elementów świadczących o istnieniu w tym miejscu pochówków żołnierskich.

 

W tym czasie było to pewne zaskoczenie, ponieważ kwatera nie była znana, nie występowała również w opracowaniach, dotyczących tego tematu. W związku z tym, że jest to przykład kwatery zapomnianej i z biegiem czasu zniszczonej zwracamy uwagę na nią wśród prawie 40 cmentarzy w powiecie jarosławskim.

Do miejsca pochowku w Bobrówce najlepiej z Jarosławia można dojechać przez Makowisko w kierunku torów kolejowych. Po prawej stronie drogi, przed pierwszą zabudową wsi widoczny jest parafialny cmentarz. Od strony południowej w części dawnego cmentarza greckokatolickiego widnieje fragment wolnego miejsca. Jest to miejsce po niewielkiej kwaterze o wymiarach 18 m x 5 m, na której szczęśliwie ocalały dwa oryginalne słupki ogrodzeniowe i jeden wspornik na ceramiczną tabliczkę z nazwiskiem i numerem pułku.

W sumie powinno być osiem słupków w odległości 6 m i dwa z bramką wejściową od północy. W kwaterze nie zachowały się żadne ziemne kopce grobowe , zapewne zniwelowane wskutek warunków atmosferycznych. Ekshumacji raczej nie przeprowadzono. Można domniemywać o istnieniu około 20 pochówków w dwóch rzędach. Znanych jest siedem nazwisk żołnierzy pochowanych w tym miejscu, sześciu grenadierówi jednego starszego szeregowca.

Wszyscy polegli 25 maja 1915 roku. Głównym akcentem architektonicznym tej kwatery była kamienna płyta umieszczona od strony drogi Makowisko- Bobrówka. Miałem okazję widzieć ją jeszcze w całości na swoim pierwotnym miejscu i jestem w stanie obecnie to miejsce wskazać. Z nieznanych przyczyn podjęto decyzję o przeniesieniu jej pod dwa drzewa. Gdy przystąpiono do wycinki drzew, płytę wyrzucono na zużyte znicze i zwiędłe wieńce, w wyniku czego pękła.

Na płycie w kształcie prostokąta widnieje napis o złamanej formie kreski literowej, posiadającej gotyckie wersaliki. Treść tablicy; „Naszym Towarzyszom z Pułków Gwardii Grenadierów: im. Cesarza Franciszka, im. Cesarza Aleksandra, im. Królowej Augusty, Pułku Pionierów nr 29, Gwardii Piechoty i 4 Pułku Gwardii Art. Pol.”. Obecnie pęknięta płyta znajduje się w rogu części na której złożono najstarsze nagrobki. 16 listopada 2020 r. udało mi się wraz z synem Jarosławem odnaleźć zniszczony fragment podstawy płyty z napisem „Bobrówka”. Ta część została przeniesiona obok płyty. Przy dobrej woli zainteresowanych stron kwaterę można odtworzyć, a przynajmniej ogrodzić, wzorując się na prawidłowym przykładzie w niedalekim Makowisku, wykorzystując zachowane oryginalne dwa słupki. Płytę należałoby umieścić na swoim właściwym miejscu. Trudności mogą wystąpić przy podstawie, bez której płyta nie będzie mogła stać w pionie.

 

Jerzy Czechowicz