Cudze chwalicie, Jarosławia nie znacie: Generał brygady Jan Hempel i jego związki z Jarosławiem

Jan Hempel urodził się 9 kwietnia 1879 roku we Lwowie. Do gimnazjum niższego uczęszczał w Radomiu, wyższe ukończył w Chyrowie. Studiował w austriackiej szkole kawalerii, którą ukończył z bardzo dobrym wynikiem.  

 

Absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu, oficer wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Podczas Wielkiej Wojny był szefem sztabu związku operacyjnego na frontach, m.in. armii walczącej przeciwko Rumunii. W 1918 roku   został przyjęty do odrodzonego Wojska Polskiego. W wojnie z bolszewikami był szefem sztabu 1 Armii, a później 6 Armii. W lipcu 1923 roku został mianowany dowódcą 24 Dywizji Piechoty w Jarosławiu.

Jak pisze żona generała, Maria Kozińska w swojej książce pt. Z łańcucha wspomnień” : „Zamieszkaliśmy obydwoje w Jarosławiu, z widokiem na pewną stabilizację życia rodzinnego i mniejszą ruchliwość zawodową męża”. W Jarosławiu                       17 grudnia 1924 roku Jan Hempel otrzymał awans na stopień generała brygady. W czasie przewrotu majowego nie zezwolił na wyjazd podległemu mu w Jarosławiu 3 Pułku Piechoty Legionów. Za odmowę wykonania marszałkowskiego rozkazu został przeniesiony w stan spoczynku. Gen. Hempel został aresztowany i osadzony w forcie toruńskim przez 6 tygodni. Podczas pobytu w Jarosławiu, jak pisze w swoich wspomnieniach żona generała byli często zapraszani na wszystkie uroczyste obchody i imprezy odbywające się tak w mieście,                     jak i w klasztorze Niepokalanek. Gen. Hempel 22 września 1932 roku podczas polowania                   w miejscowości Potok koło Krosna został zastrzelony z broni myśliwskiej. Podobno był to wypadek. Do tej pory ten przypadek nie został ostatecznie wyjaśniony. Żona generała                    w swoich wspomnieniach zapisała: „Bogate życie rodzinno – towarzyskie zostało nagle przerwane śmiercią mego męża, który zginął wskutek wypadku z bronią w czasie polowania w okolicach Krosna”. Został pochowany na cmentarzu w Jedliczu. Po generale Hemplu funkcję dowódcy 24 Dywizji Piechoty w Jarosławiu objął gen. Wacław Scaevola Wieczorkiewicz, przebywając   w Jarosławiu przez prawie 10 lat.

 

Jerzy Czechowicz