„Cudze chwalicie Jarosławia nie znacie”: Cmentarze i kwatery w Jarosławiu z okresu Wielkiej Wojny

Kolejna kwatera z okresu Wielkiej Wojny znajdowała się na Starym Cmentarzu przy ulicy Cmentarnej. Zlokalizowana była za kaplicą w obrębie kwatery nr 29. Według zachowanej fotografii urządzonych było 5 długich ziemnych rzędów mogił. W trzecim rzędzie znajdował się 5 metrowy krzyż z postacią ukrzyżowanego Chrystusa. Cmentarz numerowany był jako czwarty. Obecnie kwatera jest zabudowana współczesnymi grobowcami. Również po prawej stronie od bramy głównej wzdłuż muru znajdowały się ziemne mogiły z drewnianymi krzyżami. Przyjmuje się, że w 1970 roku groby zniszczono. Przypuszcza się, że mogli tu spoczywać zmarli z powodu ran żołnierze, przebywający w pobliskim szpitalu garnizonowym.

Kwatera z okresu Wielkiej Wojny na Starym Cmentarzu. Obecnie nieistniejąca.

Pomiędzy ulicą Krakowską, a torami kolejowymi znajduje się cmentarz zwany Nowym, założony w 1905 roku. W kwaterze nr 16 spoczywają żołnierze z okresu Wielkiej Wojny, polegli i zmarli w szpitalach. Cmentarz wyznaczono jako główny garnizonowy. Spoczywa tutaj kilkuset żołnierzy z armii austrowęgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej. W centralnym miejscu dwa śmigła tworzyły kształt krzyża. W 1984 roku postawiono betonowe krzyże. W latach 60 – tych XX wieku pomiędzy kwaterami nr 6 i 7 wybudowano ceglany grobowiec do którego przeniesiono ekshumowane szczątki z innych jarosławskich cmentarzy i kwater wojennych.

 

Jerzy Czechowicz