Co z wyborami do rad dzielnic?

Rady dzielnic w Jarosławiu działają w obecnym składzie od 2016 roku, choć pierwotne założenie było takie, że będą wybierane na pięcioletnią kadencję. Dlaczego zatem do tej pory nie udało się przeprowadzić ponownych wyborów?

 

Na potrzebę wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie wyborów rad dzielnic nowej kadencji niejednokrotnie wskazywał już Marcin Zaborniak, przewodniczący Dzielnicy nr III. Jeszcze w marcu ubiegłego roku skierował pismo do Szczepana Łąki,

przewodniczącego Rady Miasta dotyczące konieczności przeprowadzenia nowych wyborów.

Z odpowiedzi jaką uzyskał wynika, że przewodniczący Rady Miasta zobowiązał się do podjęcia niniejszego tematu na sesji Rady Miasta, która miała się odbyć 28 sierpnia ubiegłego roku. Tak się jednak nie stało. – Z przykrością jednak muszę stwierdzić, że do tego nie doszło również w kolejnych miesiącach. Uznałem zatem za swój obowiązek skierować do Pana niniejsze pismo. Wiem, że słowa: demokracja, transparentność i wiarygodność, są dla Pana, jak i dla mnie bardzo ważne. Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe, pragnę zapytać, czy w obecnej kadencji rady, mieszkańcy naszego miasta Jarosławia mogą oczekiwać jasnego przekazu, że stosowna uchwała zostanie podjęta i zostaną przeprowadzone wybory do rad dzielnic? – czytamy w piśmie kierowanym przez M. Zaborniaka, które trafiło również do naszej Redakcji.

W związku z powyższym zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Jarosławia, ile trwa kadencja Rady i Zarządu Dzielnicy oraz czy możliwe jest przeprowadzenie wyborów w najbliższym czasie.

– Kadencja Rady i Zarządu Dzielnicy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru – potwierdziła końcem ubiegłego roku Małgorzata Młynarska, dyrektor Biura Burmistrza Miasta. – Na majowej sesji Rady Miasta, przewodniczący Szczepan Łąka wyszedł z inicjatywą podjęcia uchwał dotyczących zmian statutów dzielnic oraz ich granic, co miało w konsekwencji doprowadzić do wyboru nowych Rad Dzielnic. Niestety do dzisiaj radni nie wypracowali wspólnego stanowiska po odesłaniu projektów uchwał do ponownego przeanalizowania przez Komisję Infrastruktury Technicznej. Do przewodniczącego nie wpłynęły również opinie od wszystkich Rad Dzielnic, o które zwrócił się z pisemną prośbą. W związku z tym w najbliższym czasie nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów – poinformowała M. Młynarska.

Rady Dzielnic są jednostkami pomocniczymi. Do ich zadań należy m.in.: rozwiązywanie istotnych problemów dzielnic, stały kontakt z mieszkańcami, przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących dzielnic, współpraca z komisjami i radnymi rady miasta, czy opiniowanie spraw dotyczących dzielnic.

Obecna kadencja rad dzielnic trwa już od przeszło siedmiu lat i niewiele wskazuje na to by w najbliższych miesiącach miało się coś zmienić.

EK