Co robią w Gminie Jarosław?

Przegląd działań w Gminie Jarosław

 

Oświetlenie, chodniki i nie tylko

Bardzo istotną kwestią nie tylko dla mieszkańców Muniny, ale również dla władz samorządowych Gminy Jarosław jest montaż oświetlenia ulicznego w tym sołectwie. Gmina Jarosław rozstrzygnęła przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego w tejże miejscowości. Prace będą polegać na budowie całkowicie nowej linii kablowej oświetlenia wraz z montażem nowych słupów oświetleniowych oraz nowoczesnych opraw ledowych. Zakres prac obejmuje piętnaście ulic w miejscowości Munina, są to: Wąska, Szkolna, Południowa, 3 Maja, Kolejowa, Wspólna, Dębowa, Spacerowa, Kwiatowa, Pogodna, Ogrodowa, Przyjazna, Krótka, Wrzosowa, Św. Królowej Jadwigi. – W ostatnich dniach została podpisana umowa z wykonawcą, który wejdzie w teren jeszcze w tym tygodniu – mówi Elżbieta Grunt, wójt Gminy Jarosław. Przewidywany termin zakończenia robót to październik br. Całość zadania opiewa na kwotę 1 328 247,49 zł brutto. Długość linii energetycznej to 7,5 km. Zostanie zamontowane 230 lamp oświetleniowych oraz infrastruktura towarzysząca.

Ogłoszony jest również przetarg na budowę chodnika na ulicy 3 Maja w Muninie. Chodnik będzie zaczynał się od granicy Gminy Jarosław z miastem, po stronie lewej jadąc w kierunku Tuczemp do ostatnich zabudowań. – Przewidywany termin rozpoczęcia robót to lipiec br.

Finalizuje się drugi etap deodoryzacji oczyszczalni ścieków w Tuczempach. Pierwotny termin zakończenia robót z uwagi na problemy z dostępnością elementów montowanej infrastruktury został wydłużony do końca czerwca br. – Inwestycja zamknie się kwotą 457 000,00 zł – mówi E. Grunt, wójt gminy. – Mamy nadzieję, że poczynione nakłady i prace w sposób wydajny przyczynią się do unieszkodliwienia uciążliwych dla mieszkańców zapachów – dodaje.

 

Remonty dróg

Miesiące letnie są odpowiednim czasem, by zaplanować prace związane z naprawą dróg po sezonie zimowym. Ten ostatni dał się odczuć i wiele miejsc na drogach wymaga remontu. Gmina Jarosław w tym roku rozpoczęła już roboty polegające na remontach cząstkowych nawierzchni utwardzonych na terenie dróg gminnych. W bieżącym roku na wykonanie remontów cząstkowych przeznaczono 9 zestawów remonterów o łącznej masie 81 ton. Oprócz wykorzystania remonterów, naprawy małych oraz średnich ubytków na drogach asfaltowych, zostaną również naprawione większe ubytki poprzez wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń. Łączna powierzchnia naprawionych tą metodą ubytków wyniesie blisko 800 m2. Powyższe prace zostaną wykonane na terenie wszystkich trzynastu sołectw należących do Gminy Jarosław.

Oprócz tego trwają również prace naprawcze dróg gruntowych wykonywane samojezdną równiarką drogową. Usługi polegają na profilowaniu dróg gruntowych i tłuczniowych w celu poprawienia przekroju poprzecznego dróg i wyrównaniu nierówności, a tym samym polepszenia odwodnienia drogi.

W ślad za pracami samojezdnej równiarki drogowej systematycznie dostarczane jest kruszywo drogowe, w celu uzupełnienia ubytków nawierzchni lub poboczy poprzez jego równomierne rozsypanie z mechanicznym lub ręcznym wyprofilowaniem. Łączna ilość kruszywa drogowego zamówiona przez Gminę Jarosław w roku 2021 r. wyniosła 2000 ton.

Gmina Jarosław nie zapomniała także o poboczach dróg gminnych i wyłoniła już wykonawcę, który w roku 2021 r. będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym koszeniu poboczy wzdłuż dróg gminnych, koszeniu skarp, rowów przydrożnych oraz mienia komunalnego. Usługa będzie realizowana na długości 124 km poboczy dróg gminnych oraz na 8,54 ha mienia komunalnego. Prace będą wykonywane w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 września.

 

Modernizacja szkoły

W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomidernizację budynku Szkoły Podstawowej w Surochowie został ogłoszony przetarg na wykonanie zamierzonego zadania. Otwarcie ofert przewidziano na 18 czerwca. – Będziemy chcieli, aby zadanie zostało wykonane w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy i jego realizacja nastąpiła w większości w miesiącach wakacyjnych – zapewnia Wójt Gminy Jarosław.