Co robią na drodze do Lubaczowa?

Z takim pytaniem zwracają się kierowcy korzystający z drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec. Chodzi im o pracujących w okolicy Koniaczowa i dalej w stronę Lubaczowa geodetów oraz wstępne roboty drogowe. – Czy odcinek nazywany pralką będzie w końcu remontowany – pytają.

 

Z informacji uzyskanej w jarosławskim rejonie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wynika, że trwają prace związane z przebudową drogi m.in. na odcinku Zapałów – Oleszyce oraz przygotowania do budowy nowego odcinka drogi, która włączy planowany most na Sanie w strukturę komunikacyjną. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od drogi krajowej nr 94 (obwodnica Jarosławia) w kierunku m. Makowisko z ominięciem Koniaczowa oraz budowa skrzyżowań/węzłów wraz z rozwiązaniami zapewniającymi prawidłowe warunki ruchu pieszych i rowerzystów (w tym dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej i autobusowej).

erka