Co głosują radni?

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Zarzecze, jedna z radych podniosła kwestię sposobu podejmowania przez Radę uchwał. Według niej są one omawiane na sesji zbyt ogólnie, a często same tytuły uchwał nic nie mówią większości mieszkańców, którzy oglądają transmisję z obrad.

 

Problem zauważyła radna Katarzyna Balawender. Jako przykład podała poddany tego dnia głosowaniu projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zostało przedstawione stanowisko Komisji wniosków, skarg i petycji, skargę uznano za bezzasadną. Radni zagłosowali i przeszli do kolejnego punktu obrad. Czy jednak postronny widz dowiedział się czego skarga dotyczyła? Właśnie na to zwróciła uwagę radna.

Po raz kolejny wnioskuję o to, by bardziej szczegółowo omawiać projekty uchwał. Dzisiaj na sesji przyjęliśmy dwie uchwały – jedną w sprawie rozpatrzenia petycji, drugą w sprawie rozpatrzenia skargi. My otrzymaliśmy materiały na sesję, przedmiot skargi znamy. Mieszkańcy oglądający sesję nie będą wiedzieli jakiej treści są te uchwały. Po to sesje są nagrywane, żeby była transparentność Rady. Mieszkańcy mają prawo do wglądu do informacji publicznej, dlatego wnoszę, żeby te uchwały zawsze były omawiane – powiedziała radna.

DP