Cmentarz choleryczny w Studzianie

Miejsce gdzie znajduje się cmentarz choleryczny w Studzianie oddalone jest znacznie od budynków mieszkalnych. Jest to zbiorowa mogiła oznaczona krzyżem. Znajduje się przy polnej drodze, która zaczyna się za miejscową szkołą podstawową i prowadzi do tego miejsca.

 

Między drzewami stoi się krzyż na kamiennym postumencie, na którym widnieje tabliczka z informacjami dotyczącymi fundatora oraz data powstania obiektu. Możemy wyczytać, że ufundował go Stanisław Pasternak w 1890 roku. Zrobił to zapewne dlatego, że w tym miejscu spoczywa miedzy innymi jego ojciec.

Na pierwszy rzut oka widać że nie szczędził pieniędzy, by upamiętnić to tragicze wydarzenie związane z zarazą. W górnej części postumentu, u stóp krzyża mieści się figurka przedstawiająca modlącego się anioła. Sam krzyż z wizerunkiem Chrystusa jest pięknie wykonany. W dolnej części pod stopami ukrzyżowanego Syna Bożego przytwierdzona jest tabliczka o treści: „Tu spoczywają dusze zmarłych gminy Studziana, które w roku 1831 pomarły na cholerę. Wieczny pokój racz im dać Panie Jezu Amen”. Wszystkie te informacje możliwe są do odczytania, ponieważ krzyż został gruntownie odnowiony. – Odnowiliśmy go, ponieważ jest to część historii naszej wioski. Górna część cokołu była pęknięta, a krzyż był przechylony. W cokole zamontowaliśmy kotwy. Natomiast z tyłu krzyża dodatkowo przytwierdziliśmy stalowy pas, który łączy go z postumentem. Chciałbym jeszcze cały ten teren, gdzie znajduje się cmentarz choleryczny ogrodzić – mówi sołtys Studzianu Antoni Żyła. Odnowiony krzyż, pięknie komponuje się w krajobrazie studziańskich pól. Świadczy o szacunku do swych przodków i pamięci miejscowych.

 

Marcin Sobczak