Chroniona kapucynka na granicy

Podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili nielegalny przewóz żywej małpy gatunku kapucynka. To chroniony gatunek, zagrożony wyginięciem, występujący głównie w Ameryce Południowej.

 

Małpka znajdowała się w jednym z pojazdów na ukraińskich numerach rejestracyjnych.

– 31-letni obywatel Ukrainy, który usiłował przewieźć zwierzę przez granicę nie przedstawił go do odprawy. Nie posiadał także wymaganego zezwolenia na przywóz okazu CITES, które wystawiane jest przez Ministra Środowiska. Mężczyzna poniesie odpowiedzialność w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody – mówi mł. aspirant Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.

Małpka trafiła do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu, gdzie pozostanie do czasu zakończenia prowadzonego postępowania.

Zwierzęta tego gatunku osiągają na rynku wysokie ceny od 3,5 tys. do 36 tys. zł.

Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES. Możliwy jest on tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES.

 

EK/KAS