Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – szpital, który się rozwija

– Kończący się rok był dla naszego szpitala czasem wyzwań, nowych inwestycji i sukcesów – mówi Piotr Pochopień, dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, placówki, która już od 24 lat jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z podmiotem tworzącym – Powiatem Jarosławskim.

 

Jak mówi szef jarosławskiego szpitala miniony czas był bardzo intensywny, dokonano wiele zmian modernizacyjnych oraz kadrowych, które znacznie i sukcesywnie poprawiają jakość usług leczniczych i warunki przyjęć  pacjentów w szpitalu.  – Wszyscy w ostatnich latach zmagaliśmy się z wieloma problemami z powodu pandemii, która zatrzymała wiele planów także w naszym szpitalu, zmusiła do licznych zmian oraz powodowała konieczność podejmowania bardzo trudnych decyzji w ekspresowym tempie. Mimo tego w poszczególnych jednostkach szpitalnych dokonywano inwestycji. Pamiętaliśmy o pacjentach z różnymi schorzeniami utrzymując cały czas pracę wszystkich oddziałów i poradni – podkreśla dyrektor Pochopień. Pacjenci jarosławskiego COM mogą korzystać z kilku pracowni diagnostycznych: rezonansu magnetycznego, RTG, tomografii komputerowej, USG, EKG, gastrofiberoskopii, zaburzeń rytmu serca i testów wysiłkowych, echokardiografii, spirometrii, diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, pracowni usprawniania leczniczego. Szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości jako jeden ze 190 szpitali w Polsce. Oprócz leczenia szpitalnego pacjenci mogą korzystać z porad lekarskich w poradniach specjalistycznych na terenie szpitala. – Cały czas prowadzimy działania mające na celu stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Dążymy do tego, aby pacjenci korzystający z naszych usług medycznych byli zadowoleni, a nasze Centrum było dla nich miejscem przyjaznym – opowiada P. Pochopień.

 

Szpital bez bólu, ze szkołą rodzenia

Jarosławski COM posiada certyfikat PTBB, czyli tzw. „szpital bez bólu”. Takim tytułem spośród prawie 1000 szpitali w Polsce, może pochwalić się tylko 145 placówek oraz 32 oddziały szpitalne. – Zakres certyfikacji w naszym przypadku dotyczył zarówno oddziałów zabiegowych, jak i zachowawczych – tłumaczy dyrektor COM. Szpital w Jarosławiu wznowił także funkcjonowanie „Szkoły Rodzenia”. Program zajęć został skrupulatnie przygotowywany przez położne tak, aby przyszli rodzice dowiedzieli się jak najwięcej o ciąży, porodzie oraz opiece nad noworodkiem. Składa się on z wykładów i ćwiczeń praktycznych, a informacje poparte są najnowszą wiedzą medyczną, ale też wieloletnim doświadczeniem osób, które je prowadzą. COM wdrożył ponadto model opieki koordynowanej nad pacjentem, który   zakłada, że koordynacja procesu leczenia będzie się odbywać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.   Ma ona na celu diagnostykę, pierwsze, wstępne diagnozy, diagnozy specjalistyczne, które mają doprowadzić poprawy stanu zdrowia u pacjenta. Placówka przystąpiła do programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”. – Chodzi o poprawę jakości żywienia w naszym szpitalu oraz zwiększenie dostępności porad żywieniowych dla pacjentów – mówi P. Pochopień.

 

Profilaktyka i szkolenia

 COM chętnie angażuje się w profilaktyczne akcje promujące zdrowie, takie jak chociażby z okazji Dnia Kobiet z zakresu badań piersi.Celem akcji było ułatwienie paniom dostępu do badań profilaktycznych i przełamanie wewnętrznych barier przed badaniem USG piersi, które jest jednym z elementów profilaktyki raka piersi – pozwala wykryć guzki w piersiach na wczesnym etapie rozwoju. Badanie było wykonywane bezpłatnie. Wykonano u ponad 400 kobiet – opowiada dyrektor P. Pochopień. Szpital był również współorganizatorem konferencji naukowo szkoleniowej „Podkarpacki Lawendowy Tydzień – zbudujmy świadomość o padaczce”, która zainaugurowała tygodniową akcję w szkołach, szpitalach, poradniach specjalistycznych i POZ na terenie Podkarpacia w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat epilepsji oraz rozwiania powszechnych mitów związanych z tym zaburzeniem neurologicznym.

 

Dotacje i nowe zadania

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług. W ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 14 650 000 zł. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego i dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych, poprawy skuteczności podejmowanych działań ratunkowych i efektywności systemu opieki zdrowotnej. Harmonogram prac tej inwestycji jest rozpisany na 2 lata – podsumowuje dyrektor.

 

Sprzęt zakupiony prze szpital w mijającym roku:

  • 2 aparaty USG na kwotę 413 640 zł
  • Lekarska stacja diagnostyczna – 198 186 zł
  • Aparat RTG – 1 041 600 zł
  • Respirator – 107 460 zł
  • Mikroskopy 19 396 zł
  • Komory laminarne – 93 480 zł