Centrum Integracji Społecznej oficjalnie otwarte

W poniedziałek, 31 maja odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach.

 

Otwarcie Centrum poprzedziła   Msza św. w Kaplicy w Chałupkach odprawiona przez dziekana ks. prał. Tadeusza Gramatykę, który dokonał również poświęcenia. Uroczystego przecięcia wstęgi na czele z wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem dokonali: Anna Schmidt minister Rodziny i Polityki Społecznej, Tadeusz Chrzan poseł na Sejm RP, Jerzy Jęczmienionka dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Marcin Zaborniak dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Jacek Kierepka Wicestarosta Przeworski, Andrzej Ruchała przewodniczący Rady Gminy Przeworsk, Stanisław Strączek kierownik Centrum Integracji Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej mieści się w Chałupkach na pierwszym piętrze szkoły podstawowej. Rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra oraz zakup nowoczesnych urządzeń i  wyposażenie kuchenne, to koszt ponad 1 mln zł z czego 75% pochodzi dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Ponadto pozyskano ponad 2 mln zł na projekt pn. „Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

– Dzisiaj już działa, a otwarcie i poświęcenie kończy proces organizowania. Celem CIS jest pomoc długotrwale bezrobotnym w przystosowaniu społecznym i zawodowym, przygotowanie do samodzielnej aktywności na rynku pracy oraz, co kluczowe, teoretyczna i praktyczna nauka zawodu. Dla mnie bardzo ważny jest człowiek, a szczególnie pomoc i wsparcie, dlatego podejmowanie tego typu działań stawiam na pierwszym miejscu, mogę śmiało powiedzieć udało się. Jednocześnie dziękuję wszystkim którzy wspierali nasze działania przy tworzeniu Centrum Integracji Społecznej w naszej Gminie. Szczególne podziękowania pragnę skierować w stronę parlamentarzystów i samorządowców z naszego województwa – mówi Daniel Krawiec wójt Gminy Przeworsk.

CIS ruszył już początkiem roku, od marca w nowo utworzonej jednostce organizacyjnej Gminy Przeworsk otrzymuje wsparcie 30 uczestników.

– Za nami już pierwszy etap to był okres próbny dla tych ludzi w którym uczestnicy zostali przydzieleni do poszczególnych warsztatów. W CIS działa trzy warsztaty: gastronomiczny, krawiecki i rekreacyjno – gospodarczo – animacyjny, obecnie w każdym warsztacie jest po 10 osób,   uczestnicy pod okiem instruktorów nabywają nowe umiejętności. Ponadto objęci są oni wsparciem specjalistycznym psychologa, doradcy zawodowego, prawnika. Prace uczestników CIS można podziwiać na Facebooku. Obecnie jesteśmy już na drugim etapie, który będzie trwał 11 miesięcy – reintegracji społecznej i zawodowej, gdzie każdy uczestnik na swoim stanowisku pracy, zdobywa nowe umiejętności, dające możliwości przyszłego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Przed nami jeszcze trzeci etap, który będzie trwał 6 miesięcy. – mówi Stanisław Strączek Kierownik CIS.

TP