„Cecyliada” po raz kolejny

W Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce po raz kolejny odbył się Przegląd Folklorystyczny „Cecyliada”. Wydarzenie było okazją do promowania utalentowanych artystów ludowych oraz kultywowania obyczajów lokalnej społeczności.

 

Przegląd odbył się w sobotę, 26 listopada. Na scenie zaprezentowały się Zespoły Śpiewacze „Studzienczanki” ze Studziana, „Grzęszczanie” z Grzęski, „Ujeźniacy” z Ujeznej, „Cantus” z Gorliczyny, a także Zespół wokalno-instrumentalny „Bella Voce” ze Studziana, Chór „Veritas” z Nowosielec, Zespół Mażoretek z Grzęski, Zespół Tańca Ludowego z Urzejowic oraz Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk. Przegląd uświetnił swoim występem Leszek Kamiński, który zaśpiewał utwory własnego autorstwa.

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz poseł na Sejm RP Teresą Pamułą skierowali do wykonawców słowa uznania za zaangażowanie, które wkładają w lokalną działalność kulturalną. Dziękując, przekazali artystom listy gratulacyjne oraz słodkie upominki.

 

DP/fot. org