Gać

Oczyścili staw

Pod koniec listopada odbył się odbiór robót w ramach zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego służącego