Byłe województwo przemyskie otrzymuje ponad 335 mln złotych z Polskiego Ładu!

Szanowni Państwo,

 

Z wielką radością prezentujemy wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Do polskich samorządów trafiło 20 mld zł.! To ogromne wsparcie na wiele inwestycji, m.in. Rozbudowę sieci kanalizacyjnych, modernizację szkół, budowę domów kultury i innych budynków użyteczności publicznej z których korzystamy w naszych Małych Ojczyznach. Bez funduszu Polski Ład, wielu samorządów nie byłoby stać na realizację tych inwestycji. To kolejny, po Rządowym Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych – program wsparcia dla lokalnej społeczności. Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za ogromną życzliwość dla Podkarpacia i ogromne środki, jakie otrzymują nasze samorządy. Razem możemy więcej!

 

Wnioskodawca Województwo Powiat Gmina Inwestycja Kwota przyznanego dofinansowania
Gmina Chłopice podkarpackie jarosławski Chłopice Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Chłopice. 4 950 000 zł
Gmina Jarosław podkarpackie jarosławski Jarosław Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu 10 450 000 zł
Gmina Laszki podkarpackie jarosławski Laszki Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietlin, Wietlin Pierwszy – Gmina Laszki 8 000 000 zł
Gmina Miejska Jarosław podkarpackie jarosławski Jarosław Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu. Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała 4 740 500 zł
Gmina Pawłosiów podkarpackie jarosławski Pawłosiów Przebudowa dróg komunalnych na terenie gminy Pawłosiów. 4 987 500 zł
Gmina Pruchnik podkarpackie jarosławski Pruchnik Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Długi – ETAP I 8 000 000 zł
Gmina Radymno podkarpackie jarosławski Radymno Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej na terenie gminy Radymno 8 000 000 zł
Gmina Rokietnica podkarpackie jarosławski Rokietnica Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków. 10 402 500 zł
Gmina Roźwienica podkarpackie jarosławski Roźwienica Budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury  w Woli Węgierskiej 4 500 000 zł
Gmina Wiązownica podkarpackie jarosławski Wiązownica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radawa i Cetula, gmina Wiązownica. 9 531 608 zł
Miasto Radymno podkarpackie jarosławski Radymno Przebudowa dróg na terenie Miasta Radymna 6 631 000 zł
Miasto Radymno podkarpackie jarosławski Radymno Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych 5 950 000 zł
Powiat Jarosławski podkarpackie jarosławski Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1719R Jarosław– Wietlin–Łazy w km 3+712-12+164  i Nr 1674R Lubaczów–Laszki–Duńkowice  w km 22+62–622+889 11 186 811 zł
Powiat Jarosławski podkarpackie jarosławski Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1769R Kidałowice – Morawsko w km 0+000 do km 1+514 3 575 800 zł
Gmina Cieszanów podkarpackie lubaczowski Cieszanów Program przebudowy dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Cieszanów 4 978 000 zł
Gmina Horyniec-Zdrój podkarpackie lubaczowski Horyniec-Zdrój Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR (Membrane Biological Reactor) w miejscowości Horyniec-Zdrój – etap I 8 835 000 zł
Gmina Lubaczów podkarpackie lubaczowski Lubaczów Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczów 8 740 000 zł
Gmina Miejska Lubaczów podkarpackie lubaczowski Lubaczów Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubaczowie. 4 997 000 zł
Gmina Narol podkarpackie lubaczowski Narol Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Wielka, Łukawica, Chlewiska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Narolu 7 990 000 zł
Gmina Oleszyce podkarpackie lubaczowski Oleszyce Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach 4 500 000 zł
Gmina Stary Dzików podkarpackie lubaczowski Stary Dzików Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików. 9 310 000 zł
Gmina Wielkie Oczy podkarpackie lubaczowski Wielkie Oczy Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu. 6 750 000 zł
Powiat Lubaczowski podkarpackie lubaczowski Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych 8 550 000 zł
Powiat Lubaczowski podkarpackie lubaczowski Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym 4 500 000 zł
Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska” podkarpackie lubaczowski Lubaczów Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-gminnego „Ziemia Lubaczowska” 8 910 000 zł
Gmina Bircza podkarpackie przemyski Bircza Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bircza 6 650 000 zł
Gmina Bircza podkarpackie przemyski Bircza Budowa kompleksu basenowo – rekreacyjnego w miejscowości Bircza 6 300 000 zł
Gmina Fredropol podkarpackie przemyski Fredropol Budowa farm fotowoltaicznych na terenie gminy Fredropol wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. 4 750 000 zł
Gmina Krasiczyn podkarpackie przemyski Krasiczyn Modernizacja kładki wiszącej na rzece San w Korytnikach w ciągu drogi nr 2085 R Korytniki – Krasiczyn. 1 500 000 zł
Gmina Krasiczyn podkarpackie przemyski Krasiczyn Modernizacja kładki wiszącej przez rzekę San w Krasicach w ciągu drogi wewnętrznej- Olszany -Mielnów-Krasice 800 000 zł
Gmina Krzywcza podkarpackie przemyski Krzywcza Przebudowa kładki pieszo – rowerowej na kładkę jezdno -pieszą przez rzekę San w miejscowości Bachów wraz z przebudową drogi dojazdowej 8 075 000 zł
Gmina Krzywcza podkarpackie przemyski Krzywcza Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krzywcza 3 325 000 zł
Gmina Medyka podkarpackie przemyski Medyka Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Medyka 5 540 000 zł
Gmina Medyka podkarpackie przemyski Medyka Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową przepompowni ścieków na terenie Gminy Medyka 5 400 000 zł
Gmina Orły podkarpackie przemyski Orły Rozbudowa stadionu sportowego z infrastrukturą techniczną w Orłach – Etap I 4 500 000 zł
Gmina Przemyśl podkarpackie przemyski Przemyśl Budowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Krównikach oraz zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych. 4 165 000 zł
Gmina Stubno podkarpackie przemyski Stubno Przebudowa dróg gminnych:1.Droga osiedle Stubno, 2. Droga Stubno-GOK-Nowa Szkoła, 3. Droga PGO Zagroble Kalników 4 465 000 zł
Gmina Stubno podkarpackie przemyski Stubno Przebudowa zabytkowego dworu w Stubnie 4 335 000 zł
Gmina Żurawica podkarpackie przemyski Żurawica Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Żurawica. 8 835 000 zł
Miasto I Gmina Dubiecko podkarpackie przemyski Dubiecko Przebudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 10 532 017 zł
Powiat Przemyski podkarpackie przemyski Przebudowa dachów przy Pl.Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej 5 000 000 zł
Gmina Adamówka podkarpackie przeworski Adamówka Budowa domu kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 10 925 000 zł
Gmina Gać podkarpackie przeworski Gać Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Mikulice, gmina Gać poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku oczyszczalni ścieków. 900 000 zł
Gmina Jawornik Polski podkarpackie przeworski Jawornik Polski Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jawornik Polski 4 750 000 zł
Gmina Miejska Przeworsk podkarpackie przeworski Przeworsk Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska 4 987 000 zł
Gmina Przeworsk podkarpackie przeworski Przeworsk Modernizacja dróg na terenie Gminy Przeworsk 2 850 000 zł
Gmina Przeworsk podkarpackie przeworski Przeworsk Modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową SUW na terenie Gminy Przeworsk 2 850 000 zł
Gmina Przeworsk podkarpackie przeworski Przeworsk Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Przeworsk 1 900 000 zł
Gmina Tryńcza podkarpackie przeworski Tryńcza Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza 9 500 000 zł
Gmina Zarzecze podkarpackie przeworski Zarzecze Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarzecze 9 500 000 zł
Miasto I Gmina Kańczuga podkarpackie przeworski Kańczuga Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze 5 000 000 zł
Miasto I Gmina Sieniawa podkarpackie przeworski Sieniawa Przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej 3 697 505 zł
Powiat Przeworski podkarpackie przeworski Przeworsk Nowoczesne rozwiązania energetyczne –  budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii 15 200 000 zł