Burmistrz z absolutorium

Na ostatniej sesji Rady Miasta Przeworska, która odbyła się 21 czerwca, radni zagłosowali za udzieleniem Burmistrzowi Miasta Przeworska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

 

Głosowania zostały poprzedzone prezentacją raportu o stanie miasta, a także analizą sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. I tak, planowany budżet po stronie dochodów za rok 2023 zamknął się w kwocie ponad 94 mln 634 tys. zł, z czego wykonano blisko 87 mln 060 tys. zł, co stanowiło 92% wykonanego planu. Z kolei planowane wydatki to ponad 98 mln 988 tys. zł, wykonane – blisko 91 mln 923 tys. zł, co stanowiło 92.86% planu. Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium głosowało 13 radnych, dwoje wstrzymało się od głosu.

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podziękował po głosowaniu wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że Przeworsk ciągle rozwija się i pięknieje, a świadczy o tym wykonanie budżetu, który obfitował w inwestycje i tematy służące poprawie życia mieszkańców.

Dziękuję mojemu zastępcy Wojciechowi Supersonowi, sekretarz Agnieszce Zakrzewskiej, wszystkim kierownikom i pracownikom urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych. Dziękuję radnym, szczególnie dziękuję skarbnik Miasta Przeworska Dorocie Jarosz za dopinanie blisko 100-milionowego budżetu – powiedział burmistrz.

DP/UM Przeworsk