Burmistrz po raz trzeci

Obrady, podobnie jak wiele innych samorządów, zainaugurowała w ubiegłym tygodniu również Rada Miasta Przeworska.

 

Sesję rozpoczęto od wręczenia zaświadczeń o wyborze oraz złożeniu ślubowania przez radnych, którymi na kadencję 2024-2029 zostali wybrani: Katarzyna Buczek, Elżbieta Cholewa, Marek Janisz, Adam Kaczmar, Mateusz Kowal, Jan Krupa, Tomasz Majba, Ryszard Łuczyk, Benedykt Magoń, Tomasz Misiąg, Dariusz Obłoza, Anna Świderska-Ciupa, Krzysztof Wiśniowski, Adam Zabłocki oraz Bernadetta Zamorska.

Następnie radni w tajnym głosowaniu wybrali spośród siebie przewodniczącego Rady, którym ponownie został Tomasz Majba. Wiceprzewodniczącymi zostali z kolei Elżbieta Cholewa i Marek Janisz. Wszyscy zostali wybrani jednogłośnie przez pozostałych radnych. Następnie przyszła kolej na złożenie ślubowania przez burmistrza – Leszek Kisiel został wybrany na trzecią kadencję. W swoim wystąpieniu podziękował za wsparcie podczas kampanii wyborczej oraz zadeklarował, że razem z Radą będą pracować nad zapewnieniem miastu dalszego rozwoju, a dialog i wspólne działania będą kluczem do wspólnego sukcesu. Tuż po ślubowaniu na sesji pojawił się również nowy starosta przeworski Dariusz Łapa, który zapewnił o współpracy pomiędzy Powiatem a Miastem.

Na pierwszej sesji wybrano też przewodniczących komisji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mateusz Kowal, Komisji skarg, wniosków i petycji – Benedykt Magoń, Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Tomasz Misiąg oraz Komisji Spraw Społecznych – Bernadetta Zamorska.

 

DP