Burmistrz otrzymał kredyt zaufania

W czwartek, 20 czerwca odbyła się III sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której radni udzielili burmistrzowi Marcinowi Nazarewiczowi wotum zaufania i absolutorium.

 

Wotum zaufania i absolutorium to wyraz uznania przez radę, w sytuacji, gdy wójt, czy burmistrz wraz ze swoim zespołem, w sposób prawidłowy zapewnia funkcjonowanie urzędu, realizuje uchwały podejmowane przez radę, a w szczególności budżet gminy. W przypadku Urzędu Miasta Jarosławia nie było to łatwe zadanie, ponieważ opóźnienie wyborów samorządowych w czasie spowodowało, że obecny burmistrz swoją funkcję sprawuje od niedawna, a ocenie podlegały tak naprawdę zadania realizowane za jego poprzednika. Niemniej jednak rada musiała rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania na bazie przedstawienia „Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2023 rok”, a także dyskusji nad nim. Ostatecznie radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi M. Nazarewiczowi wotum zaufania. Za takim stanem rzeczy opowiedziało się 17 radnych. Wstrzymała się 1 osoba. Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok. Podobnie jak w przypadku wotum zaufania, „za” było 17 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Po zaprezentowaniu wyników głosowania głos zabrał burmistrz M. Nazarewicz, który złożył podziękowania na ręce radnych. – Dziękuję za udzielone mi wotum zaufania oraz absolutorium. Traktuję to jako prognostyk na dobre zmiany, bo zdania nie zmieniam. Uważam, że to wykonanie budżetu, nie było na miarę uzyskania absolutorium – mówił burmistrz M. Nazarewicz tuż po udzieleniu mu absolutorium, przywołując informację, jaka zawarta została w opinii wydanej przez Izbę Obrachunkową, a mianowicie, że niniejsza opinia nie stanowi opinii wykonania budżetu, lecz prawidłowości przedstawionego przez burmistrza sprawozdania o charakterze formalno-prawnym. Burmistrz stwierdził, że taka informacja powinna rozwiać wszelkie wątpliwości mieszkańców, odnośnie tego, czy potrzebny jest audyt wewnętrzny, czy też nie. Jego zdaniem, jest on jak najbardziej potrzebny. – W związku z tym jeżeli tylko będzie to możliwe już po wakacjach przedstawimy Państwu wynik tego audytu. Fakt, że udzieliliście mi Państwo absolutorium nie zmienia stanu rzeczy, że mamy problem finansowy, który musimy rozwiązać. Proszę Państwa o pomoc, bo jest to trudne zadanie, a musimy zadbać o naszych mieszkańców – mówił burmistrz.

 

EK