Burmistrz Miasta Radymna z absolutorium oraz wotum zaufania

Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Radymno oraz sprawozdań z realizacji ubiegłorocznego budżetu i podległych jej instytucji było podstawą do dwóch głosowań radnych nad podsumowaniem działań burmistrza Mieczysława Piziurnego w roku 2023. Radni byli jednomyślni w sprawie udzielenia burmistrzowi zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.

 

Podjęcie stosownych uchwał poprzedzone zostało prezentacją „Raportu o stanie Miasta Radymna” za rok 2023 oraz szeregu sprawozdań, a także opinii sporządzonych przez komisje, skarbnika oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Wszystkie te dokumenty wykazywały dobrą kondycję finansową Miasta oraz wyliczały rozliczne inwestycje przeprowadzone lub zainicjowane w ubiegłym roku na terenie Radymna, dlatego też radni byli jednomyślni zarówno w sprawie udzielenia wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W imieniu nieobecnego na sali Mieczysława Piziurnego, burmistrza Miasta Radymna, podziękowania pod adresem radnych, ale przede wszystkim tych, którzy ciężko pracowali na rzecz rozwoju miasta Radymna w minionym roku skierowała Zofia Kawałek, sekretarz Miasta.

Podczas obrad radni zatwierdzili także realizację kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, ustalili wysokość opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Radymno, zadecydowali o przystąpieniu Miasta do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” a także wyrazi zgodę na sprzedaż działki znajdującej się w południowo-wschodniej części miasta.

Opr. EK, fot. UM