Budżet zabezpieczający potrzeby

Rada Gminy Roźwienica przyjęła plan finansowy na bieżący rok. Przewidywane wydatki mogą przekroczyć dochody szacowane na 34 mln zł o pół mln zł. – Budżet zabezpiecza bieżące potrzeby gminy. Trudno jednak przewidzieć do jakich ruchów dojdzie w cenach energii. Liczymy się z tym, że te wydatki mogą wzrosnąć i jesteśmy na to przygotowani – zapewnia Tomasz Kotliński, wójt gminy Roźwienica.

 

Rozplanowanie wydatków to w głównej mierze zapewnienie pieniędzy na zadania, które muszą być realizowane. Największe koszty pochłania oświata i wychowanie. W tym roku na edukację gmina wyda ponad 12 mln zł. Niemal 8 mln zł pochłoną świadczenia rodzinne. Prawie 3 mln zł wyniosą wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu, czyli koszty poniesione na działanie urzędu, rady i jednostek podległych.

Kolejne wydatki są związane z dwiema dość kosztownymi inwestycjami. Ponad 5 mln zł wynosi wartość projektu na rozwój źródeł energii odnawialnej. Pieniądze będą pochodzić ze wsparcia uzyskanego w projekcie, do którego samorząd startował w 2017 r. W inwestycjach jest też budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Węgierskiej. Tu też zaplanowano kwotę 5 mln zł. – To zadanie budzi emocje i mnie się też za to obrywa. Oprócz wniosku na dom kultury złożyliśmy wnioski na modernizację oczyszczalni ścieków i przebudowę dróg gminnych. Były na większe sumy i traktowaliśmy je jako priorytetowe. Akceptację premiera uzyskała budowa dom kultury. W naszym podejściu ten wniosek miał najmniejsze szanse powodzenia – wyjaśnia wójt.

Pieniądze przekazane na obie inwestycje są ukierunkowane celowo to znaczy, że nie można ich przesunąć na inne zadania.

Podsumowując wydatki widać, że niemal całe dochody gminy weszły w wymienione zadania.

erka