Budżet uchwalony jednogłośnie

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Przeworskiego podjęto uchwałę budżetową na 2024 roku.

 

Radni długo dyskutowali nad poszczególnymi punktami uchwały i po wprowadzeniu kilku poprawek, ostatecznie wszyscy obecni na sali zagłosowali za jej przyjęciem. Wcześniej główny księgowy Powiatu Przeworskiego Piotr Kaweński przestawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą uchwały budżetowej.

Na 2024 rok dochody budżetu zaplanowano w kwocie blisko 202 mln 536 tys. zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie blisko 200 mln 437 tys. zł. W bieżącym roku duża część środków przeznaczona będzie na inwestycje w infrastrukturę: budowę i remonty dróg i chodników. Największe z nich to m.in. rozbudowa ulicy Tysiąclecia i Gorliczyńskiej od głównego skrzyżowania w centrum miasta do skrzyżowania z ulicą Lubomirskich w wysokości ponad 11 mln 636 tys. zł oraz przebudowa ulicy Dynowskiej (za ponad 1 mln 381 tys. zł). W budżecie znalazła się też budowa farmy fotowoltaicznej za ponad 19 mln 452 tys. zł oraz modernizacja kotłowni w SP ZOZ i zakup sprzętu medycznego za łącznie 3 mln zł. W uchwale ujęto również „flagowy” produkt powiatu, czyli kolejkę wąskotorową „Pogórzanin” – związane z nią remonty i działalność w sezonie turystycznym. Jak zauważył członek Zarządu Lukasz Laska, inwestycje zostały zaplanowane na terenie całego powiatu.

Chciałbym w imieniu swoim i zarządu powiatu Przeworskiego serdecznie podziękować za poparcie budżetu Powiatu Przeworskiego na 2024 rok. Chciałbym żeby ten budżet miał wpływ na poprawienie pozycji powiatu w rankingach ogólnopolskich i będzie on na pewno realizowany z korzyścią dla nas wszystkich – powiedział po głosowaniu starosta Bogusław Urban.

Tego dnia Rada podjęła też m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu przeworskiego (II)” i wyrażenia zgody na jego realizację. Przyjęto też Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Przeworskiego oraz raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” za okres 2021-2022.

Z okazji zakończenia służby w Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku bryg. Marcin Lachnik, podziękował podczas sesji za współpracę i podsumował sześć lat pracy na tym stanowisku.

MP