Budżet przyjęty jednogłośnie

Podczas XXXIX Sesji Rady Miasta Radymna przyjęto uchwałę w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2022 rok. Na co wydane zostaną pieniądze?

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Po autopoprawkach przewiduje ona dochody miasta w wysokości 28 mln 954 tys. zł oraz wydatki w kwocie 28 mln 590 tys. zł, w tym wydatki majątkowe na poziomie 5mln 670 tys. zł.

– Budżet ten zakłada, oprócz zapewnienia środków finansowych na wydatki obligatoryjne również duże wydatki na inwestycje. Nie ukrywam, że jestem zadowolony z budżetu miasta na 2022, ponieważ realizują się moje plany i obietnice, składane wyborcom oraz wysokiej radzie – mówił tuż po uchwaleniu budżetu burmistrz Mieczysław Piziurny. – Cieszę się bardzo, że miasto uzyskało bardzo duże środki z Polskiego Ładu, w wysokości 12 milionów 581 tys. zł z podziałem na przebudowę dróg i remont budynku szkoły przy ulicy Lwowskiej – dodał burmistrz, dziękując za otrzymanie tak dużego wsparcia finansowego dla Radymna.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Polskiego Ładu to nie jedyne inwestycje zaplanowane na przyszły rok w Radymnie. Zapowiedziane jest także sfinalizowanie projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego tj. modernizację stadionu miejskiego oraz rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej przy zalewie ZEK. Ponadto planowane jest stworzenie dokumentacji połączenia dwóch Stacji Uzdatniania Wody, obsługujących miasto i gminę Radymno. Realizacja inicjatywy ma zagwarantować stałą dostawę wody mieszkańcom miasta i gminy na wypadek awarii jednego z SUW. Ponadto burmistrz zapowiedział wykonanie dokumentacji przebudowy szeregu miejskich dróg. Niewykluczone, że w przyszłym roku wyremontowana zostanie też ul. Dolna – inwestycja ta uzależniona jest jednak od powodzenia wniosku o dofinansowanie, złożonego przez Miasto Radymno do Funduszu Dróg Samorządowych.

– Myślę, że wykonanie tych zadań w znaczny sposób poprawi komfort życia mieszkańców w naszym mieście – mówił M. Piziurny.

 

Opr. EK, fot. org.