Budżet przyjęty

Miasto i Gmina Pruchnik wchodzi w bieżący rok z planowanym deficytem w wysokości ponad 3,5 mln zł. Niedobór między przychodami a rozchodami ma być pokryty z nadwyżki z ubiegłego roku oraz preferencyjnej pożyczki w NFOŚiGW.

 

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 50,3 mln zł, natomiast wydatki na poziomie 54 mln zł.

Przedstawiony budżet na rok 2021 jest zbudowany na miarę posiadanej wiedzy, obecnego czasu pandemii i aktualnej sytuacji finansowej gminy. Ma za zadanie dalszy, konsekwentny rozwój. Na obecnym etapie planujemy zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na Stację Uzdatniania Wody w Hawłowicach. W przypadku powodzenia naszych wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł to nowe pożyczki będą zaciągane w minimalnej wysokości i tutaj dobra wiadomość finalizujemy nasze negocjacje z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania z RPO budowy SUW Hawłowice. Z tego źródła otrzymamy dofinansowanie w kwocie ok 2 ml złotych i dzięki temu pożyczka będzie pomniejszona o kwotę dofinansowania – podsumowywał Wacław Szkoła, burmistrz Pruchnika.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji należą

– przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Hawłowice,

– opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Pruchniku (ulica Jasna),

– przebudowa drogi w Jodłówce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Mikłaszówka),

– dom przedpogrzebowy w Jodłówce – stan surowy zamknięty,

– wykonanie linii technologicznej do higienizacji osadów po ściekowych na oczyszczalni ścieków w Pruchniku,

– opracowanie dokumentacji projektowej na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

– dokończenie budowy groty solnej,

– zadaszenie trybun na stadionie w Pruchniku.

Plan finansowy gminy został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

erka