Budżet Obywatelski rozstrzygnięty

Znamy wyniki głosowania na projekty, które znalazły się w Budżecie Obywatelskim miasta i gminy Kańczuga na rok 2021. Spośród 10 propozycji, na które obywatele mogli oddać swój głos, wybrano trzy z największym poparciem mieszkańców.

 

Zgłoszone projekty podzielono na trzy kategorie. Pierwszą z nich były zadania realizowane w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców. Najwięcej głosów zdobył tutaj projekt pn. „Budowa rowu krytego wraz z chodnikiem przy drodze gminnej”, który ma zostać zrealizowany w Medyni Kańczuckiej. Ma on pozytywnie wpłynąć na gospodarkę wód opadowych oraz przyczynić się do poprawy infrastruktury drogowej i wzrostu poziomu bezpieczeństwa pieszych. Kolejna kategoria to projekty przewidziane dla miejscowości od 501 do 1000 mieszkańców. Jej zwycięzcą okazał się projekt pn. „Zagospodarowanie terenu w m. Rączyna”. Działka zostanie przebudowana tak, by umożliwić rodzinom miłe spędzanie wolnego czasu. Powstanie na niej utwardzony parking, wykonane zostaną nasadzenia krzewów, wybudowany ma być również plac zabaw. Ostatnią, III częścią Budżetu Obywatelskiego miasta i gminy Kańczuga były projekty przewidziane dla miejscowości powyżej 1000 mieszkańców. Największe poparcie mieszkańców w tej kategorii osiągnął projekt pn. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej” w miejscowości Siedleczka. Pomysł ten wygrał między innymi z budową Skateparku w Sieteszy, czy powstaniem Parku Doświadczeń przy miejskim przedszkolu gminnym w Kańczudze.

 

JR