BohaterON – włącz historię

Uczniowie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”

 

– Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną – informują nauczyciele historii Joanna Tomczyk i Jarosław Dyrda Uczniowie klasy 1a skierowali do Powstańców wraz ze swoją wychowawczynią – Joanną Tomczyk życzenia w formie wiersza pt. „W hołdzie bohaterom!” autorstwa Victorii Derewońko. W akcję „Kartka dla Powstańca” włączyli się także uczniowie klasy 1b, którzy wysłali do uczestników Powstania Warszawskiego grupowe zdjęcie oraz życzenia, a także 18 uczniów klasy 2a.

Pragniemy złożyć wymowne życzenia dla Tych,
którzy pamiętnie na kartach historii się zapisali,
w obronie dobra najwyższego
– Ojczyzny i narodu polskiego!
Dzięki temu, że ukochali,

a z miłości podjęli zmagania wyratowania i ocalenia,
niezłomnego przezwyciężenia własnych słabości
dla odzyskania wolności!
Serca drżały i powstali mężnie do boju!

Nosząc w duszy wierne pragnienie!
Przeciwko wrogowi i ciemiężcy,
w bólu, cierpieniu i udręce,
dążyli do prawdziwego wyzwolenia!
Walczyli! Stając w obronie własnych wartości i ludzkiej godności.

Ponieśli cenę ogromnej ofiarności,
z daru życia, przelanej krwi, ran i blizn.
Mężnie trwali! Przetrwali! Wygrali!

Zasłużyli na wielkie uznanie i ogromne wyróżnienie!
Należy się pamięć i podziękowanie – prawdziwym bohaterom,
za autentyczną naukę patriotycznych postaw,
z wdzięcznością i w duchu zasady: Wiara, Rozum, Ojczyzna!

  1. Derewońko

Red.