Blisko 13-milionowa inwestycja w Zarzeczu

Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury podpisał umowę na realizację rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Te niezwykle ważne dla mieszkańców inwestycję mają w sumie kosztować 12.883.857,69 zł.

 

– Pierwszym jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy oczyszczalni w Zarzeczu. Drugim będzie realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkówce. Bardzo się cieszę, że udało się nam pozyskać dofinansowanie na ten cel w kwocie 9,5 miliona zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. To inwestycje, które mają przynieść poprawę warunków życia dla naszych mieszkańców. Jest to dla mnie niezwykle istotne – podkreśla wójt Tomasz Bury.

Na dzień dzisiejszy do istniejącej, ponad trzydziestoletniej oczyszczalni ścieków w Zarzeczu doprowadzane są ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z aglomeracji Zarzecze. Planowana koncepcja zagospodarowania ścieków w gminie Zarzecze obejmuje w drugim etapie zmianę kierunku przepływu ścieków do modernizowanej oczyszczalni ścieków w m. Zarzecze. Ścieki kierowane obecnie do aglomeracji przeworskiej obejmującej miejscowości gminy Zarzecze tj: Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie, zostaną odwrócone i przekierowane do oczyszczalni ścieków w Zarzeczu. Po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej oczyszczalnia ścieków w Zarzeczu będzie odbierała ścieki ze wszystkich miejscowości należących do gminy, co daje łącznie 7166 mieszkańców. Drugie zadanie, czyli budowa kanalizacji w Maćkówce będzie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci o długości 2.120 m na terenie nowo utworzonego osiedla mieszkaniowego dla 66 działek budowlanych. Wykonawcą prac będzie firma Sanitex z Tryńczy. Podpisanie umowy z jej przedstawicielami odbyło się w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Gminy Zarzecze.

PT