Bilateralna współpraca pomiędzy PWSTE a Uniwersytetem we Lwowie

W dniach 18-22 lipca na zaproszenie JM Rektora PWSTE w Jarosławiu, prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Rejmana nasze miasto odwiedziła dr Ivanna Myshchyshyn z działu Współpracy Międzynarodowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franko na Ukrainie, wieloletniego partnera jarosławskiej uczelni.

 

Za organizację pobytu odpowiedzialna była Magdalena Bojarska, kierująca działem Współpracy Międzynarodowej w PWSTe. – Nasz gość skorzystał z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w rozumieniu mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy PWSTE w Jarosławiu z krajami partnerskimi. Dzięki podpisanej umowie o wymianie w ramach programu Erasmus+ także kadra naukowo-dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni PWSTE w Jarosławiu mają możliwość wyjazdu do jednej z naszych uczelni partnerskich w celu odbycia szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe nie tylko do państw Unii Europejskiej – mówi M. Bojarska.

Wśród priorytetowych założeń wizyty wymienić należy stworzenie szansy na poprawę umiejętności poprzez możliwości wymiany doświadczeń uczelni partnerskich. – Za główną korzyść przyjazdu uznajemy doskonalenie kwalifikacji potrzebnych w codziennej pracy, połączone z wymianą dobrych praktyk, jak również poszerzaniem wiedzy w zakresie szeroko rozumianej internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego – dodaje M. Bojarska. Na zakończenie pobytu w imieniu rektora PWSTE wręczono dyplom poświadczający udział w kilkudniowym programie szkoleniowym.

PT