Bez basenu w wakacje

W ubiegłym tygodniu miasto obiegła informacja, że w związku z problemami technicznymi, odkryta pływalnia przy ul. Krakowskiej nie będzie czynna w bieżącym sezonie letnim. Wywołało to duże niezadowolenie wśród mieszkańców.

 

Komunikat na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku pojawił się w środę.

W związku z problemami technicznymi spowodowanymi znacznym wyciekiem i ubytkiem wody z niecki głównej basenowej informujemy, iż Pływalnia Odkryta przy ul. Krakowskiej nie będzie czynna w bieżącym sezonie letnim 2024. Podjęte przez nas działania naprawcze, ze względu na swoją specyfikę i rozległość w czasie, nie pozwalają na usunięcie problemu w trwającym okresie wakacji – poinformowano w mediach społecznościowych.

Pod wiadomością od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy od niezadowolonych mieszkańców. Nietrudno im się dziwić, właśnie zaczęły się wakacje, przez kilka ostatnich dni mieliśmy upalną pogodę, a mieszkańcom odebrano możliwość schłodzenia się na miejskiej odkrytej pływalni. Pojawiły się głosy, że w mieście nie ma nic dla zwykłych obywateli: w zimie lodowiska, a w lecie basenu.

„Mam nadzieję że zadbacie o to, żeby w przyszłym roku, dzieci mogły korzystać z tego obiektu. Czekamy również na wywiązanie się z obietnic ze strony burmistrza”, „Basen w tamtym roku bił rekordy w ilości osób ,które przychodziły się schłodzić, porozmawiać, spędzić wspólnie czas. No cóż, dzieci są załamane. Cały rok czekaliśmy na basen” – pisali mieszkańcy.

 

Zbyt wiele uszkodzeń

Mieszkańcy pytają, czy sytuacji nie dało się przewidzieć wcześniej i jej zapobiec. Okazuje się jednak, że nie jest to taka prosta sprawa. Jak informuje Grzegorz Łuczyk, dyrektor MOSiR w Przeworsku, nie ma możliwości przewidzenia skali uszkodzeń i pęknięć niecki głównej basenowej wcześniej, niż po okresie zimowym danego roku, gdyż największe szkody wyrządza działający na ściany niecki od zewnątrz mróz.

Z każdym rokiem sytuacja stawała się coraz gorsza i ubytki wody były coraz większe. Ostateczna skala widocznych, a szczególnie niewidocznych mikropęknięć weryfikowana jest podczas napełniana niecki wodą. Proces ten rozpoczął się w bieżącym sezonie w dniu 2.06.2024 r. W dniu 6.06.2024 r. zakończyło się wstępne napełnianie niecki i odbył się pobór próbek wody do badań. W dniu 7.06 stwierdzono 14 cm ubytek wody, co przekłada się na ok.75 m3, a w kolejnych dniach proces wycieku ciągle trwał – mówi G. Łuczyk i dodaje, że szans na otwarcie kąpieliska w tym sezonie nie ma. Wszystko przez to, że nie ma możliwości doraźnych działań, które mogłyby dać gwarancję, iż problem może być usunięty w ciągu kilkunastu dni, zaś kompleksowe działanie naprawcze wiążą się z zabezpieczeniem środków na inwestycję, przeprowadzeniem procedury przetargowej oraz samym wykonaniem zadania. To powoduje, że nie jest możliwe korzystanie z obiektu w czasie wakacji. Trzeba mieć także na uwadze, iż po wykonaniu tych powyższych kwestii powtórne napełnianie niecki trwa ok. 5 dni, a oczekiwanie na wyniki badań dodatkowo 14 dni. To jednak nie wszystko.

Uszkodzenia ścian niecki basenowej to tylko jeden z dwóch ogromnych problemów, które dotknęły ten obiekt. Drugim jest przestarzały, wprost archaiczny system uzdatniania wody basenowej projektowany w 1973 roku. Brak automatyki powoduje, iż jako administrator mamy ogromne problemy utrzymaniem prawidłowych parametrów wody w szczególności dotyczących groźnych dla zdrowia pochodnych chloru, czyli chloroformu i THM. Szczegółowo opisane to zostało rocznej ocenie wydanej przez PPIS w Przeworsku z dnia 27.03.2024 r., z rekomendacją natychmiastowych działań w zakresie kompleksowej modernizacji systemu uzdatniania wody pod rygorem zamknięcia obiektu – przekazuje dyrektor MOSiR.

 

Plany przebudowy

Jeszcze przed wyborami Miasto Przeworsk informowało o planach modernizacji kąpieliska, które powstało jeszcze w połowie lat. 70. XX wieku. Już wtedy informowano, że podejmowane co roku doraźne działania są coraz mniej skuteczne, a wysłużony basen wymaga gruntownej przebudowy, w szczególności niecki basenu i instalacji uzdatniania wody. W ramach inwestycji są planowane m.in. gruntowna przebudowa niecki basenu dużego, wyodrębnienie dwóch stref (rekreacyjna i do pływania), budowa dwóch jacuzzi i podwójnych zjeżdżalni, modernizacja strefy dla małych dzieci, a także przebudowa infrastruktury zasilania w wodę z nowoczesnym systemem uzdatniania. Obecnie trwają końcowe prace dokumentacyjne, które pozwolą uzyskać pozwolenia na budowę w bieżącym roku. Władze miasta czynią starania o pozyskanie środków na ten cel.

 

Alternatywy?

Na terenie miasta Przeworska funkcjonuje pływalnia kryta, której administratorem jest SP1 w Przeworsku i jest dostępna dla mieszkańców w czasie wakacji. Mieszkańcy Przeworska nie będą więc mogli korzystać na miejscu z odkrytej pływalni. Jednak okazuje się, że w najbliższej okolicy również nie za bardzo jest gdzie pojechać na basen, bo nieczynne są m.in. pływalnie w Sieniawie czy Jarosławiu. Na terenie Przeworska do dyspozycji zostaje kryta pływalnia przy SP 1, chyba że mamy możliwość wyjazdu na kąpieliska np. w Radawie, Grodzisku Dolnym czy baseny w Hadlach Szklarskich.

DP/fot. MOSiR/UM Przeworsk