Będzie zdalny odczyt zużycia wody

We wtorek, 12 lipca Elżbieta Grunt, wójt gminy Jarosław razem z Tomaszem Głąb, skarbnikiem gminy, parafowała umowy na wykonanie dwóch zadań w ramach dofinansowania z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Pierwsze zadanie obejmuje modernizację urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków. Drugie, to wymiana wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu.

 

Wykonawcą obu zadań będzie firma Sanitex Sp. z o.o.. Koszt pierwszego zadania wyniesie 10,2 mln zł, natomiast drugiego ponad 2,7 mln zł. – W ramach zadań wykonawca dostarczy wodomierze statyczne z wbudowanym modułem komunikacji radiowej wraz z wymianą w ilości 3026 sztuk, dostarczy także oprogramowanie wraz z udzieleniem licencji na czas nieograniczony na konfigurację i odczyt do obsługi systemu zdalnych odczytów. Docelowo ma tak funkcjonować co najmniej 5 tys. wodomierzy – wyjaśnia wójt. Wykonawca wdroży również system i jego konfigurację z urządzeniami takimi jak wodomierze, modemy radiowe i tablety oraz wykona roboty budowlano-montażowe i montażowe w niespełna pięćdziesięciu przepompowniach ścieków. Na wykonanie obu zadań ma 520 dni.

erka/UG Jarosław