Będzie sprzyjać integracji

Na terenie gminy Gać powstało w ostatnim czasie kolejne miejsce, gdzie będzie można spotkać się i spędzić czas na świeżym powietrzu.

 

Wiata grillowa, bo o niej głównie mowa, powstała w Wolicy w ramach zadania pn. „Stworzenie rodzinnego miejsca rekreacji poprzez wykonanie utwardzenia terenu i budowę wiaty grillowej”.

Jak informuje Urząd Gminy Gać, w pierwszym etapie prac została wykonana rozbiórka i utylizacja starych betonowych płyt. Powyższe prace zostały wykonane przez partnera projektu tj. Ochotniczą Straż Pożarną w Wolicy. Kolejny etap prac obejmował: wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki brukowej oraz budowę wiaty grillowej. W końcowym etapie uporządkowano teren i zagospodarowano zieleń przez partnera projektu tj. Koło Gospodyń Wiejskich w Wolicy. Przy okazji, w ramach prac własnych mieszkańców, wykonano remont i malowanie drewnianego placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej.

Przedsięwzięcie ma służyć mieszkańcom do organizowania imprez oraz spotkań integracyjnych jako alternatywa dla spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności.

Zadanie zrealizowane zostało przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Całkowita wartość zadania to blisko 30 tys. zł, z czego 12 tys. zł to wyżej wymienione dofinansowanie.

DP/UG Gać