Będzie remont szkoły

Radymno: Niebawem gruntowny remont i modernizację przejdzie zabytkowy budynek dawnej szkoły podstawowej przy ul. Lwowskiej.

 

Prace obejmą zarówno elewację, jak i wnętrze budynku. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna i sanitarna, unowocześniona zostanie kotłownia. W budynku powstanie też kuchnia. Projekt przewiduje również kompleksowe wyposażenie sal lekcyjnych.

– Przez wiele lat w budynku prowadzone były zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, aktualnie chcemy powrócić do tej tradycji i przywrócić mu funkcje edukacyjne – mówi Mieczysław Piziurny, burmistrz Radymna. – Po remoncie powstanie kompleks, w obrębie którego realizowane będą wszystkie zadania z domeny edukacji szkolnej nadzorowane przez Miasto Radymno – dodaje.

Roboty wystartują w tym roku. Natężenie prac przewidywane jest jednak w 2023 roku. Całkowita wartość projektu wyniesie 7 mln zł, z czego 1 mln 50 tys. to wkład własny miasta Radymna. Resztę pokryje dofinansowanie.

 

Opr. EK