Będą realizować projekt transgraniczny

Gmina Przeworsk pozyskała dofinansowanie na realizację mikroprojektu „Kultura regionów zaklęta w sztuce ” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego.

 

Wartość projektu to ponad 68 tys. EUR, z czego 90% to środki zewnętrzne. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze słowacką Gminą Jablonov.

Przyczyni się on do ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania tradycji ludowych oraz rzemiosła na terenach przygranicznych. Projekt jest szansą na wymianę przykładów dobrych praktyk w różnych obszarach działalności – informuje wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.

Wymiana ta służyć będzie podtrzymywaniu tożsamości i tradycji regionów poprzez wspólną działalność artystyczną, kulinarną i turystyczną. W projekcie   planowane są międzynarodowe konferencje z udziałem miejscowych artystów, rękodzielników oraz kadry naukowej uczelni wyższych. Odbędą się również Międzynarodowe Festiwale Twórczości Ludowej.

Zwieńczeniem współpracy będzie wydanie publikacji, powstanie strony internetowej „wirtualna galeria wsi polskiej i słowackiej”, a na terenie Gminy Przeworsk „galerii dwóch wsi”. W ten sposób na trwałe zostaną ocalone dawne tradycje regionów.

Realizacja projektu przewiduje wyjazdy przedstawicieli naszej gminy na Słowację oraz przyjazdy Partnera do nas. Jest to okazja do bezpośredniej wymiany doświadczeń a także możliwość poznania tradycji i zwyczajów naszych sąsiadów – dodaje Wójt.

 

TP