W czasie podpisania umowy oprócz starosty Stanisława Kłopota i wicemarszałka Piotra Pilcha obecni byli m.in. również Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rafał Jakim, zastępca dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Andrzej Ćwierz, radny Sejmiku Wojewódzkiego, Mariusz Trojak, wicestarosta Powiatu Jarosławskiego, Beata Salzberg-Marszał, naczelnik Wydziału Geodezji Katastru Nieruchomościami oraz Andrzej Homa, wójt Gminy Chłopice.

Będą kolejne scalenia gruntów

1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu podpisana została umowa na przeprowadzenie procesu scaleniowego gruntów. Wartość unijnego wsparcia to 8 mln złotych.

 

Umowa z Powiatem Jarosławskim dotyczy przyznania pomocy na scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice w Gminie Chłopice. Całkowity koszt scalenia wyniesie blisko 8 mln zł. W ramach tej umowy zostanie scalonych ponad 600 ha gruntów. W scaleniach weźmie udział 139 gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowana jest budowa ok. 9 km dróg, natomiast przebudowanych zostanie ok. 18 kilometrów.

W ramach obecnej perspektywy finansowej jest to już kolejne dofinansowanie dla powiatu na prace scaleniowe. Łącznie, wraz z umową na 8 mln złotych, powiat otrzymał na ten cel aż 117 mln zł. W ramach tej puli scalonych zostanie ogółem ok. 9 900 ha gruntów. W scaleniach weźmie udział 2 534 gospodarstw rolnych. Powiat Jarosławski prowadzi prace scaleniowe na 10 obiektach. Pod względem przeprowadzanych działań w tym zakresie plasuje się na drugim miejscu w województwie podkarpackim.

Wicemarszałek Piotr Pilch po podpisaniu umowy wręczył staroście Stanisławowi Kłopotowi dyplom za zajęcie drugiego miejsca za projekt scalenia gruntów obiekt Boratyn, Gmina Chłopice w XLVI Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W perspektywie finansowej 2014-2020/22 województwo podkarpackie na prace scaleniowe otrzymało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich największą pulę środków w skali kraju. To aż blisko 116 mln euro czyli ok. pół miliarda złotych. Ta duża pomoc, ponad ośmiokrotnie większa niż w poprzedniej perspektywie, pozwoli w sumie scalić ponad 40,5 tys. hektarów gruntów, czyli ponad cztery razy więcej niż w poprzednim rozdaniu unijnych środków. Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiatach: przeworskim – około 10 850 ha oraz jarosławskim – około 9 900 ha.

 

Opr. EK