Barwnym korowodem

Minionej niedzieli gminne dożynki odbyły się również w Gaci. Nie zabrakło tradycyjnego poświęcenia wieńców i chleba oraz występów artystycznych przy których bawili się duzi i mali.

Dożynki rozpoczęto barwnym korowodem oraz polową mszą św. Po poświęceniu wieńców i chleba nastąpił obrzęd dożynkowy w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Gacoki” wraz z Kapelą Ludową. Następnie w okolicznościowym przemówieniu wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek podziękowała rolnikom za trud, sumienność i wytrwałość, z którą wykonują swoje obowiązki. W dożynkach gminnych uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Marek Rząsa oraz władze powiatowe na czele ze starostą Bogusławem Urbanem.

W części artystycznej publiczność wysłuchała koncertu Orkiestry Dętej OSP w Gaci oraz Kapeli Ludowej „Gacoki”. Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs wieńców, które zostały jednakowo wyróżnione. Zwieńczeniem dożynek był koncert gwiazdy wieczoru, Denisa.

DP/UG Gać