Atrakcje turystyczno – przyrodnicze powiatu jarosławskiego – część 5

W latach 1902- 1907 parafia w Laszkach wzbogaciła się o nowy kościół fundacji Zofii z Potockich Zamoyskiej, wdowie po Stefanie. Wewnątrz znajduje się ołtarz główny w formie tryptyku z relikwiarzami św. Stanisława i Wojciecha, fundacji hrabiny Wandy Zamoyskiej .Po I wojnie światowej w pobliżu cmentarza stała cerkiew drewniana. W 1915 roku spłonęła, wówczas rozpoczęto budowę nowej, murowanej. Wskutek wybuchu II wojny światowej budowy nie ukończono. Do dziś widoczne są solidne, betonowe filary. W kryptach kościoła znajdują sie prochy dziewięciu przedstawicieli rodu Zamoyskich z Wysocka. Z Laszek kierujemy sie do Bobrówki. Pierwsza nazwa brzmiała Bobrowy Staw. Po lewej stronie widoczna jest dawna cerkiew pw. Wniebowstąpienia Chrystusa Pana z 1734 roku.Z Bobrówki zmierzamy w dalszą drogę do Makowiska, przejeżdżając przez tory kolejowe, którymi w okresie okupacji niemieckiej transportowano społeczność żydowską do krematorium w Bełżcu. Po prawej stronie za torami jest cmentarz z I wojny światowej. Wśród ziemnych grobów wyróżnia się nagrobek porucznika Theodora Kerkowa. W centrum wsi znajduje się dawna cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny z 1938 roku. Obecnie jest kościołem pw. Trójcy Przenajświętszej, wyznania rzymskokatolickiego. Następnie kierujemy się do Koniaczowa, gdzie Niemcy zbudowali krematorium w którym palono zwłoki pomordowanej wcześniej ludności polskiej, żydowskiej, a przede wszystkim ciała zabitych jeńców radzieckich. Kolejna trasa będzie przebiegać wzdłuż prawobrzeżnej strony Sanu.

cdn.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”